Už je známy termín SDM v Lisabone

Lisabonský patriarcha kardinál Manuel Clemente zverejnil 4. októbra termín ďalších Svetových dní mládeže, ktorých dejiskom bude hlavné mesto Portugalska. „Ďalšie Svetové dni mládeže sa budú konať v Lisabone od 1. do 6. augusta 2023,“ oznámil kardinál Manuel Clemente.
VN CZ 20.10.2021
Už je známy termín SDM v Lisabone

Lisabon bude v auguste 2023 hostiť šestnáste celosvetové stretnutie mladých. Snímka: www.lisboa2023.org

Lisabonský patriarcha dodal, že vyhlásenie tohto dátumu je pre všetkých veľmi dôležitým momentom. „Mladí ľudia z celého sveta už dlho túžia poznať presný dátum nasledujúcich Svetových dní mládeže, aby sa mohli dôkladne pripraviť na svoj príchod do Lisabonu.

Dúfame, že dvadsaťdva mesiacov, ktoré nás delia od tejto udalosti, budú pre všetkých časom evanjelizácie.“ Ako ďalej informoval lisabonský patriarcha, pracovné skupiny, ktoré tvoria miestny organizačný výbor, majú v súčasnosti viac ako 400 dobrovoľníkov, z ktorých väčšina sú Portugalci.

V každej z dvadsaťjeden portugalských diecéz existujú aj diecézne organizačné výbory zodpovedné za prípravu Svetových dní mládeže. Témou SDM 2023 budú slová z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39).

Aj lisabonská katedrála by mala byť jedným z dejísk SDM. Snímka: www.lisboa2023.org

Pripomeňme, že Svetové dni mládeže vyhlásil Ján Pavol II. v roku 1985 a od tej chvíle sa chápu ako čas stretnutia a zdieľania pre milióny ľudí na celom svete.

Svetový deň mládeže sa slávi v dvoch formách: každý rok na úrovni miestnych cirkví (do minulého roka to bolo v deň Kvetnej nedele, od roku 2020 sa slávi v Nedeľu Krista Kráľa) a každé dva-tri roky ako medzinárodné stretnutie, vždy na inom mieste.

Tentoraz je to až štvorročný rozdiel, keďže SDM v Lisabone, pôvodne plánované na leto 2022, boli pre pandémiu o rok odložené. Prvý ročník celosvetového stretnutia mladých sa konal v roku 1986 v Ríme.

Nasledovali stretnutia v Buenos Aires (1987), Santiagu de Compostela (1989), Čenstochovej (1991), Denveri (1993), Manile (1995), Paríži (1997), Ríme (2000), Toronte (2002), Kolíne nad Rýnom (2005), Sydney (2008), Madride (2011), Riu de Janeiro (2013), Krakove (2016) a Paname (2019).