Včely sú Božím darom

Matúš Šurin (28) sa zameriava na osvetu v oblasti včelárenia a na jednom z prešovských gymnázií vedie včelársky krúžok. Okrem iného je certifikovaný apiterapeut a aj prostredníctvom sociálnych sietí predstavuje včelie produkty a ich liečivé účinky.
Pavol Kall 04.04.2019
Včely sú Božím darom

Matúš Šurin je zapojený do medzinárodného projektu BLESABEE zameraného na ekologický chov včiel. Cieľom projektu je tiež vyučiť pár včelárov, ktorí budú remeslo posúvať ďalej. Snímka: archív MŠ

Na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove vediete včelársky krúžok. Predpokladám, že včely a všetko okolo nich vás zaujalo už oveľa skôr.
Dostal som sa k tomu cez otca; on to prebral po strýkovi, ale pre dochádzanie za prácou s tým skončil. Pamätám si z toho len útržky, mal som vtedy asi päť rokov. Tie vône sú však nezabudnuteľné. Včelári pochádzali aj z maminej strany - dokonca máme aj fotografiu staručkého historického včelína, ktorý patril prapradedovi.

Spomínate si na nejakú výnimočnú radu od iného včelára, možno aj z vašej rodiny, ktorou sa riadite aj v súčasnosti?
Jedna by bola - zabezpečiť dostatok zásob včelám na zimu do 8. augusta; platí to aspoň pre našu oblasť. Včelárenie sa však rapídne za posledné roky zmenilo, nielen poznatkami, ale aj vonkajšími podmienkami – včelia pastva, choroby, parazity, insekticídy...

V súčasnosti vediete včelársky krúžok na pôde spomínaného gymnázia. Asi to nie je štandardný krúžok v našich končinách, s akým by sa študenti stretávali na každej škole. Ako to prijalo vedenie gymnázia?
V zahraničí to nie je až také nezvyklé; dokonca sú včelnice aj v škôlkach. Už len v Česku je vyše 200 včelárskych krúžkov. Na Slovensku je ich zatiaľ málo, na východnom Slovensku ani nehovoriac. Čiže áno, je to dosť rarita. Vedenie je ale naklonené iniciatíve svojich učiteľov; podporili ma veľmi ochotne.

Prečo ste sa rozhodli pre priblíženie včelárenia prostredníctvom krúžku? 
Nechal som žiakov natočiť krátke video o krúžku - taký minirozhovor. Ako sa vyjadril jeden zo študentov: „Sused má včely, vždy ma včely zaujímali, ale nikdy ma k nim nezobral.“ Myslím, že to hovorí za všetko. Záujem je aj u detí, aj u dospelých, už im len poskytnúť možnosť.

Stále je v spoločnosti akýsi predsudok voči včelám a včeláreniu, čo sa týka bezpečnosti. Aj to bol jeden z dôvodov vzniku krúžku?
Áno, aj to bol jeden z dôvodov založenia krúžku – zrúcať mýty o včelách a predstaviť ich v skutočnom svetle ako Boží dar, žlto-čierne zázraky.

Včely dokážu naozaj liečiť, venuje sa tomu apiterapia – liečba pomocou včelích produktov.

Často je v médiách apiterapia predstavená ako liečba včelím jedom, čo je absolútne zavádzajúce, keďže ide o liečbu pomocou všetkých včelích produktov, a dokonca aj samotnými včelami.

Vy rozvíjate medzi študentmi aj povedomie o apiterapii, kde sa pomocou včiel a ich produktov skutočne liečia mnohé choroby. Ktoré napríklad?
Existuje obrovská škála chorôb a zdravotných problémov, ktoré apiterapia vie celkom odstrániť, zľahčiť ich či aspoň posilniť konvenčné liečenie.

Spomeňme tie jednoduchšie problémy, ako hemoroidy, prostatitída, rôzne kožné choroby, rany, dokonca aj otvorené a hlboké žalúdočné vredy a zápaly žalúdka, reuma, potencia, neplodnosť, cirhóza pečene, zápaly močových ciest.

Zoznam by bol veľmi dlhý, existujú tisíce štúdií, ale väčšina z nich je v cudzom jazyku.

Vráťme sa ešte k samotnému včelárskemu krúžku a jeho priebehu.
Záleží na tom, či ide o praktickú alebo teoretickú časť. Teoretická prebieha mimo včelárskej sezóny, keď včely zimujú a nedá sa s nimi pracovať.

Ide predovšetkým o prednášky, robili sme ale aj formy na odlievanie voskových ozdôb z lukoprénu či laboratórne testy na kvalitu a pravosť medu. V rámci praktickej časti chodievame na včelnicu v okolí Prešova.

Staráme sa o včely a vykonávame všetky potrebné opatrenia – od rozširovania, tvorby odložencov (mladých rodín) cez protirojové opatrenia a zásahy či medobranie.

Súčasťou výučby je, ako ste už povedali, aj praktická časť priamo pri úľoch. Ako to študenti prijali a čo ich najviac zaujalo podľa ich prvotných dojmov a zážitkov? 
Rešpekt majú, ale strach som u nich, pravdupovediac, nepostrehol. Prijali to všetko s nadšením, každého zaujalo niečo iné. Tí, ktorí ešte pri včelách neboli, už boli nadšení len z toho; tí, ktorí už kontakt so včelami mali, ocenili rôzne nové postupy a zásahy, ale predovšetkým to, že niečo také môžu robiť v rámci školy hneď po vyučovaní.

Zaujímavosťou je, že na školských úľoch máte tabuľky s rôznymi menami a úle nie sú farebné, ako to býva často zvykom. Prečo používate tabuľky?
Na tabuľkách sú mená úľov/včelstiev, úle majú pomenované adoptanti úľov cez projekt Adoptuj úľ. Úle nemáme farebné. Keď letí včela za pašou, vníma farby, ak sa ale vracia do úľa, prepne sa na čiernobiele videnie a všíma si iba tvary – preto farebné označenie úľov pre včely nemá zmysel. Žiaľ, väčšina včelárov o tom doteraz nevie a snaží sa pre včely úle farebne odlíšiť.

Čím je pre vás včelárenie, v čom je vám najväčším prínosom?
Baví ma, čo robím, zbožňujem včely, včelárenie a veci s tým spojené. Páči sa mi to spojenie s prírodou a samotný návrat k prírode. Je to do istej miery aj dávka slobody, možnosť sebarealizácie.

Čím vás osobne najviac fascinuje včela a čo si z jej života beriete možno každodenne do toho svojho?
Fascinuje ma pracovitosťou; ak nemôže pracovať, je nervózna; jej zmysel života je naplnený, ak sa upracuje, a to až k smrti. Zároveň je úžasné to, že všetko robí pre kolektív, pre spoločenstvo, a to následne úžasne napreduje. Služba iným či spoločenstvu by mala byť aspoň do istej miery zakódovaná aj v každom z nás.

Šírite povedomie o včelárení aj na sociálnych sieťach. Čo je cieľom týchto aktivít? 
Chcem priblížiť včelárstvo zrozumiteľným jazykom z rôznych pohľadov aj bežným ľuďom, ktorí o ňom nemajú veľa poznatkov. Predstavujeme postupne aj včelie produkty, ich kvalitné získavanie, spracovanie a užívanie.

Približujeme produkty, ktoré sú u nás raritou, ale v iných krajinách samozrejmosťou. Tiež vieme poradiť, čo zo včelích produktov by sa hodilo na konkrétny, aj zdravotný problém.