Vesmír objavujú priamo v škole

Študenti Gymnázia Púchov majú jedinečnú možnosť spoznávať tajomstvá vesmíru. V podkrovných priestoroch ich školy bola totiž začiatkom tohto školského roka vybudovaná astronomická pozorovateľňa. Vedenie gymnázia sa pre tento krok rozhodlo, aby medzi študentmi spopularizovalo vedu.
Ján Lauko 15.10.2020
Vesmír objavujú priamo v škole

Automatizovaná kupola na astronomické pozorovania na streche púchovského gymnázia. Snímka: archív Gymnázia Púchov

Ako tento zaujímavý projekt vznikol?

„Ctiac princíp napredovania sme v spolupráci so Sliezskou univerzitou v Opave, ktorá sa špecializuje na fyziku a astronómiu, s Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci a s naším partnerským Gymnáziom Valašské Klobouky podali a zrealizoval projekt SCINET zameraný na získavanie nových technických kompetencií študentov,“ priblížil pre KN Miroslav Kubičár, riaditeľ púchovského gymnázia.

Materiálnym výstupom projektu bolo práve vybudovanie školskej astronomickej pozorovateľne. Z prostriedkov zriaďovateľa gymnázia, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, sa škole podarilo zrekonštruovať podkrovné priestory pôvodnej budovy gymnázia a vytvoriť tam učebňu astronómie.

Z projektu zriadili špecializovanú knižnicu fyzikálnej a astronomickej literatúry s viac ako sto titulmi, nakúpili fotoaparát na kvalitnú astrofotografiu, počítače na spracovanie pozorovaných objektov, techniku na tlač a väzbu.

Na budovu školy umiestnili automatizovanú pozorovaciu kupolu s možnosťou diaľkového ovládania otáčania kupoly a sledovania vesmírnych objektov.

Tri nové ďalekohľady v rámci učebne astronómie sú určené na pozorovanie jasných objektov, planét a Mesiaca, vzdialených objektov, hmlovín a galaxií i Slnka.

Účelom hvezdárne je podľa slov riaditeľa školy popularizácia astronómie medzi žiakmi gymnázia. Od septembra v pozorovateľni prebieha výučba fyziky a astrofyziky. Gymnázium spolupracuje tiež s Centrom voľného času Včielka Púchov, ktoré v škole organizuje krúžok pod vedením Mariána Rečičára.

Pozorovanie bude gymnázium po doznení koronakrízy ponúkať aj pre verejnosť ako občasnú, nie pravidelnú činnosť.

„Pevne veríme, že nájdeme v radoch našich žiakov nadšencov pre fyziku, vesmír, pozorovanie, skúmanie a spracovanie získaného obrazu. Tak prispejeme k napĺňaniu našej školskej vízie a ,dosiahneme vyššie‘,“ dodal riaditeľ púchovského gymnázia Miroslav Kubičár.