Viac Krista poznávať, milovať a nasledovať

Aj po tomto túžia mladí zo spoločenstva Magis (v latinčine toto slovo znamená viac). Prezradili nám čosi viac o svojich začiatkoch, viac o aktivitách, ktoré organizujú, či viac o ignaciánskej spiritualite, v duchu ktorej chcú spoločne napredovať vo viere.
Denisa Lukáčová 28.03.2019
Viac Krista poznávať, milovať a nasledovať

Magis experiment pred Svetovými dňami mládeže v Paname. Snímka: Dávid Jókay

„Sv. Ignác z Loyoly sa snažil hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach a všetko robiť na väčšiu Božiu slávu, a to sa učíme aplikovať v našich životoch aj my,“ hovorí Lenka Lišková (25), jedna z koordinátorov Magisu.

Magis a Svetové dni mládeže
Slovom Magis sa označuje aj svetové podujatie organizované jezuitmi bezprostredne pred Svetovými dňami mládeže. Jeho účastníci sú rozdelení do niekoľkočlenných medzinárodných skupín, v rámci ktorých sa intenzívne venujú určitej činnosti (turistika, hudba, sociálna práca, environmentálne aktivity).

A práve takýto týždňový experiment sa pred niekoľkými rokmi stal impulzom na vznik spoločenstva Magis na Slovensku: „Keď sa v roku 2011 skupina Slovákov zúčastnila na programe Magis pred Svetovými dňami mládeže v Madride, bolo to pre mnohých z nich silnou skúsenosťou. Preto sa rozhodli, že chcú v ‚magis‘ živote pokračovať aj po návrate domov, a tak založili v Bratislave prvé Magis stretko, čím položili základy nášho spoločenstva,“ vysvetľuje Lenka Lišková.

Menšou, lokálnejšou podobou Magisu pred Svetovými dňami mládeže je každoročný program Magis Central Europe (alebo Magis Europe). Tento rok sa európsky Magis uskutoční 23. až 31. júla v Litve.

Magis stretká
Spoločenstvo Magis funguje v Bratislave pri komunite jezuitov a pozostáva z troch stretiek. V každom z nich je 15 až 20 mladých, ktorí sa stretávajú raz do týždňa.

A ako vyzerá typické Magis stretko? „Má svoju stálu vnútornú štruktúru. Po úvodnom zvítaní a podelení sa o to, čo máme nové, si spoločne prečítame text, s ktorým daný večer pracujeme. Tento text obsahuje spravidla úryvok zo Svätého písma, ignaciánsky text (napr. z Duchovných cvičení alebo z Ignácovho životopisu), prípadne ďalší ignaciánsky impulz, ako aj otázky na uvažovanie. Následne máme približne 30-minútovú individuálnu meditáciu - je to čas modlitby, počas ktorej venujeme pozornosť tomu, čo nás v danom texte oslovuje, všímame si naše vnútorné hnutia, túžby, jednoducho chceme byť v úprimnosti pred Bohom a všímať si to, cez čo k nám hovorí. Poslednou časťou stretka sú tzv. magis kruhy - zdieľanie v približne 5-členných skupinkách. V prvom kruhu hovoríme o tom, ako sa nám meditovalo, o externých faktoroch, ktoré na nás vplývali, o našej únave či roztržitosti. V druhom kruhu hovoríme o obsahu našej meditácie, o tom, čo z textu v nás zarezonovalo a delíme sa o svoje vlastné myšlienky. V treťom kruhu máme možnosť povedať, čo nás zaujalo z toho, čo povedali v rámci kruhu ostatní. Magis kruhy nemajú plniť funkciu diskusného krúžku, ale sú priestorom, kde sa človek môže slobodne podeliť o to, čo sa udialo počas jeho osobného času s Bohom,“ približuje nám atmosféru Magis stretka Lenka Lišková.

Ďalšie aktivity
Okrem pravidelných stretnutí je tiež známy Magis úvod a záver (akademického) roka, vianočná kapustnica, INYGO ples, Magis chata – víkendovka spojená s duchovnou obnovou v Trlenskej doline pri Ružomberku, či tzv. osmičky – pondelkové sväté omše o 20.00 v jezuitskom kostole v Bratislave.

Počas Adventného a Pôstneho obdobia bývajú súčasťou „osmičiek“ tiež tematické kázne rôznych zaujímavých hostí. Súčasťou apoštolátu spoločenstva Magis sú aj mesačné duchovné obnovy, ktoré sú určené pre mladých od 18-35 rokov.