Vymysleli šikovnú pomôcku pre maturantov

Pripravujete sa na maturitu z literatúry, no máte problém zapamätať si všetky diela? Pomôcť by vám mohol projekt Zmaturuj za minútu, za ktorým stoja šikovní vysokoškoláci. Vytvorili pomôcku, ktorá má literárne diela priblížiť rýchlo, stručne a jasne.
Ján Lauko 19.03.2021
Vymysleli šikovnú pomôcku pre maturantov

Na instagramovom profile nájdete podcasty k literárnej klasike, ktorú by mal maturant ovládať. Slúžia ako doplnkový študijný materiál. Grafika: Zmaturuj za minútu

Študenti piateho ročníka na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa rozhodli pomôcť mladším kolegom, ktorí sa pripravujú na maturity.

Na Instagrame vytvorili profil s názvom Zmaturuj za minútu, kde uverejňujú krátke podcasty o literárnych dielach, ktoré by maturant mal ovládať pred skúškou dospelosti. Všetko sa to pritom začalo ako semestrálna práca, v rámci ktorej vysokoškoláci dostali zadanie vytvoriť projekt s cieľom propagácie literatúry.

„Aj my študenti vysokej školy sme na vlastnej koži pocítili, aké zložité a demotivujúce je učiť sa všetko online formou. Hľadali sme cestu, ako pomôcť maturantom.

Keď­ že sme všetci doma a na internete trávime väčšinu dňa, povedali sme si, že by bolo super spojiť príjemné s užitočným a vytvoriť na Instagrame sériu nahrávok s obsahom maturitných diel. Maturitné diela sú pre študentov mnohokrát zložité a dlhé, preto sme sa rozhodli potrebné učivo odovzdať rýchlo, stručne a jasne,“ približujú pre KN tvorcovia projektu Zmaturuj za minútu.

Už pri plánovaní pochopili, že objavili dieru v online prostredí, a tak tomu prispôsobili aj realizáciu. „V rámci prezentácie projektu sme fungovali v online prostredí necelé dva týždne, napriek tomu sme mali za sebou už viac ako 1 500 followerov a stovky vyplnených kvízov.

Už v tom čase sme vedeli, že projekt nezapadne prachom, a formovali sme stabilný tím ľudí, ktorí by boli schopní projektu venovať dostatok času, aby bol naplnený jeho cieľ. Poslaním je pomáhať maturantom v príprave na skúšku dospelosti najefektívnejšie, ako to len ide.“

Tvorcovia projektu však hovoria, že nechcú nahradiť profesionálnych pedagógov. „Skôr sa snažíme využiť potenciál online prostredia aj ako užitočnú platformu na dodatočné vzdelávanie.“

Všetko za minútu

Prečo zvolili formu krátkych minú­tových podcastov?

„Vychádzali sme z analýzy cieľovej skupiny, a teda súčasných maturantov, ktorí sú zvyknutí získavať informácie práve z videí alebo podcastov. Všetko sa snažia zjednodušiť, venovať tomu čo najmenej času, aby sa mohli venovať voľnočasovým aktivitám.

Vedeli sme, že to chceme podať takou formou, akoby si spolužiaci navzá­jom prerozprávali obsah diela pred písomkou v škole. Rýchlo, stručne a len tie najdôležitejšie informácie.

Preto bol zvolený formát zvukovej nahrávky v dĺžke jednej minúty. Je to relatívne krátky čas, počas ktorého sme schopní vystihnúť len to najpodstatnejšie z diela. Takáto krátka nahrávka má potom aj oveľa väčšiu mieru vypočutia až do jej konca.

Aj samotná platforma Instagram dovo­ľuje nahrať maximálne jednominú­tové video do feedu, čo nám skvele padlo a využili sme to,“ vysvetľuje tím Zmaturuj za minútu.

Doplnkový materiál na opakovanie

Študenti pripravujúci sa na skúšku dospelosti nájdu na podcastových kanáloch prerozprávaný obsah literárnych diel, s ktorými by sa mohli stretnúť pri maturitnej skúške.

Zo svetovej klasiky je to napríklad Starec a more od Ernesta Hemingwaya, Molièrov Lakomec alebo Tolstého Anna Kareninová.

Zo slovenskej beletrie maturanti nájdu podcasty o Kukučí­novej poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie, Hviezdoslavovej Hájnikovej žene či o Troch gaštanových koňoch od Margity Figuli. Nahrávky im môžu poslúžiť ako doplnkový materiál k učeniu, keď si budú chcieť prečítané dielo zrekapitulovať a zopakovať.

„Je to spracované štýlom, aby im to osviežilo informá­cie, ktoré by daný maturant už mal vedieť. V podcastoch sú zachytené dôležité postavy a dejové línie z diela.

V rámci toho robíme aj ku každému dielu krátky kvíz. Maturant ho môže jednoducho absolvovať cez Stories, a tak si dodatočne overiť, či dielo ovlá­da na potrebnej úrovni,“ približujú tvorcovia podcastov.

Dodávajú, že len informácie získané z nahrávok by na zmaturovanie zrejme nestačili. Podcasty majú byť najmä šikovnou pomôckou.

Do nahrávania zapojili i influencerov

Na výrobe materiálov pracuje skupinka študentov digitálnej marketingovej komunikácie, kde má každý svoje presné úlohy.

„Sme tím ľudí, ktorí sú pre vec zapálení a vidia v tom viac než nejaký obyčajný post s nahrávkou. Myslíme, že je najdôležitejšie, aby to maturantov bavilo. Preto sa snažíme oslovovať známe mená influencerov, ktorí diela s radosťou nahrávajú v rámci svojho voľného času.

Celý tím je rozdelený do niekoľkých menších tímov, pričom každý tím má na starosti inú časť tvorby. Jeden sa stará o písanie obsahov diel, ďalší kreslí grafiku príspevku a ďalší tím ho distribuuje. Je to taký reťazec, pričom sme od seba navzájom závislí a nemohli by sme jeden bez druhého fungovať.“

A odkiaľ tvorcovia zháňajú materiály k literárnym podcastom? „Podklady čerpáme zo svojich vlastných poznámok, ktoré sme si krvopotne vypracovávali počas štúdia na strednej škole; čerpáme z overených informácií z knižiek, ktoré sú určené pre maturantov, a všetky informácie si ešte pred zverejnením overujeme.“

Pozitívne ohlasy

Projekt Zmaturuj za minútu sa medzi študentmi ujal, o čom svedčí aj vysoký počet sledovateľov na jeho instagramovom profile. Tvorcovia sa tešia z pozitívnych ohlasov.

„Ide o veľmi pozitívne a potešujúce správy, ktoré sú v komentároch pod príspevkami alebo v súkromných správach. Nás to veľmi teší a posúva nás to, pretože je to priama odpoveď našej cieľovej skupiny, že to, čo robíme, má zmysel a prináša im to skutočnú hodnotu.

O obľúbenosti profilu svedčí aj niečocez 23-­tisíc sledovateľov, za čo sme nesmierne vďační. Sme radi, že mô­žeme aj takýmto spôsobom prispieť k uľahčeniu vzdelávania v aktuálnej situácii, v akej sa školstvo nachádza v súvislosti s pandémiou,“ dodáva tím Zmaturuj za minútu, ktorý má s projektom plány aj na ďalší rozvoj. Zatiaľ ich však nechce prezrádzať, no maturanti sa vraj majú na čo tešiť.