Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity Komenského

Výskumníci budú okrem iného identifikovať rizikové skupiny populácie na základe genetickej analýzy pacientov z prvej vlny koronavírusu. Takisto sa pozrú na to, ako zvýšiť dôveru verejnosti v bezpečnostné opatrenia.

Lenka Miller 15.10.2020
Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) bude riešiť projekty zamerané na problematiku pandémie COVID-19.

Z 25 podaných projektov Agentúra pre podporu výskumu a vývoja schválila päť projektov vedcov z Univerzity Komenského. Okrem toho sa bude univerzita ako spoluriešiteľ podieľať na ďalších piatich projektoch základného výskumu a štyroch projektoch aplikovaného výskumu. Vedecké inštitúcie si celkovo rozdelia 8,2 milióna eur.

Medzi podporenými projektmi z UK sú tri projekty z Lekárskej fakulty a dva projekty z Fakulty sociálnych a ekonomických vied.

„Keďže pandémia pokračuje a hrozí, že vakcína nebude prijatá veľkou časťou spoločnosti, je nutné skúmať patogenézu COVID-19 a hľadať možnosti terapeutickej intervencie,“ hovorí Peter Celec z Lekárskej fakulty UK.

Skúmať bude neutrofily a mechanizmy, ktoré vedú k tvorbe extracelulárnych pascí. Bude tiež analyzovať, prečo je rizikovým faktorom choroby vysoký vek a nie aj farmakologické potlačenie imunitného systému alebo tehotenstvo.

Dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu koronavírusu, preskúma Martin Kanovský z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Navrhne tiež konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje zároveň porovná s medzinárodným kontextom.

Tím Pavla Bábala z Lekárskej fakulty UK bude analyzovať príčiny úmrtia pacientov v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 na Slovensku. Identifikuje rizikové skupiny populácie na základe genetickej analýzy pacientov z prvej vlny.

Cieľom je tiež vyvinúť test na prítomnosť vírusu, ktorý je citlivejší ako v súčasnosti používaná RT PCR v reálnom čase, a aby bol použiteľný aj v laboratóriách so základným vybavením. Okrem iného budú vedci pracovať na spresnení morfologickej diagnostiky COVID-19 vrátane histochemického potvrdenia infekcie vírusom.

Spoločné domácnosti a uzavreté ohniská šírenia epidémie budú zaujímať Alexandru Bražinovú z Lekárskej fakulty UK.

„Práve populácia, ktorá sa nemieša so širšou komunitou, poskytuje strategické možnosti pre charakteristiku vzorov šírenia vírusu,“ približuje Alexandra Bražinová. Projekt určí dôležité epidemiologické parametre šírenia nákazy unikátne pre slovenskú populáciu. Výsledky štúdie poslúžia pri tvorbe efektívnych opatrení do budúcna.

Sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy preskúma tím Mariána Vávru z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Hlavným zámerom bude skúmať, či a za akých podmienok je Slovensko pripravené zotaviť sa z krízy a aké sú náklady spojené s pandémiou. Preskúmajú tiež, aká je dĺžka a hĺbka krízy, aké štrukturálne zmeny sprevádzali pandémiu a ako to ovplyvnilo ekonomický a sociálny život.

„Na financovanie sme okrem podporených projektov navrhli aj jeden projekt v aplikovanom a jeden projekt v základnom výskume, pričom v oboch je Univerzita Komenského hlavným riešiteľom,“ dodáva Jozef Masarik, prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť.