Vyšli usmernenia k lokálnym SDM

Konferencia biskupov Slovenska priniesla na internetovej stránke www.kbs.sk pastoračné usmernenia na slávenie Svetového dňa mládeže (SDM) v partikulárnych cirkvách. Ide o dokument, ktorý predstavilo vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život.
Ján Lauko 02.07.2021
Vyšli usmernenia k lokálnym SDM

Deň mládeže má byť skúsenosťou univerzálneho bratstva. Ilustračná snímka: Ján Lauko

„V týchto pastoračných usmerneniach sú zvlášť naznačené niektoré kľúčové prvky, ktoré sa v ostatných rokoch ukázali ako plodné pri medzinárodných aj lokálnych sláveniach SDM. Ide o bohaté dedičstvo, ktoré by sme chceli dať k dispozícii partikulárnym cirkvám, aby mohli mať z neho úžitok všetci mladí,“ píše v sprievodnom liste prefekt dikastéria kardinál Kevin Farrell.

„Pandémia tvrdo zasiahla mnohých z nich a priniesla hrozbu, že stratia nádej na lepšiu budúcnosť. I keď sme na mnohých miestach videli, že práve mladí prebrali hlavnú úlohu pri hľadaní nových odpovedí na výzvy našej doby.

Cirkev má dar a poslanie sprevádzať mladých aj prostredníctvom tohto ,sviatku viery‘, ktorý je im venovaný, aby oživili svoje stretnutie s Kristom, jediným Pánom a Kráľom dejín, jediným definitívnym riešením ťažkostí prítomného i budúceho sveta,“ dodáva kardinál Farrell.

V dokumente sa okrem iného pripomína i zmena termínu Svetových dní mládeže. Tie sa mimo celosvetových stretnutí konajúcich raz za dva-tri roky slávia aj každoročne v jednotlivých cirkvách. Doteraz ich mladí oslavovali vždy na Kvetnú nedeľu, od tohto roku to bude na sviatok Krista Kráľa, teda na záver cirkevného roka.

Práve na sviatok Krista Kráľa v roku 1984 pozval Ján Pavol II. mladých na stretnutie pri príležitosti nasledujúceho Medzinárodného dňa mládeže (1985). Toto pozvanie spolu s vyhlásením jubilea mladých v Roku vykúpenia (1984) znamenalo začiatok dlhej cesty Svetových dní mládeže.

Teraz sa termín SDM vracia k úvodu tejto cesty. „Mocná zvesť, ktorá má byť adresovaná mladým a ktorá má stáť v centre každého diecézneho slávenia SDM v deň slávnosti Krista Kráľa, je táto: Prijmite Krista! Prijmite ho do svojho života ako Kráľa! Je to Kráľ, ktorý prišiel, aby vás spasil!

Bez neho neexistuje skutočný pokoj, niet skutočného vnútorného zmierenia ani pravého zmierenia medzi ľuďmi! Bez jeho kráľovstva aj spoločnosť stratí svoju ľudskú tvár. Bez Kristovho kráľovstva sa stratí každé pravé bratstvo, každá skutočná blízkosť k tým, čo trpia,“ píše sa v dokumente.

Ten tiež približuje, aké kľúčové body by mal mať SDM. Deň mládeže má byť sviatkom viery, skúsenosťou Cirkvi, putovania, univerzálneho bratstva, misionárskou skúsenosťou, ale tiež príležitosťou na rozlišovanie povolania a povolaním k svätosti.

Cieľom dokumentu rozdeleného do šiestich kapitol je povzbudiť partikulárne cirkvi k ďalšiemu objavovaniu potenciálu diecéznych či eparchiálnych slávení SDM. „Svetový deň mládeže slávený v každej partikulárnej cirkvi má svoj veľký význam a hodnotu nielen pre mladých, ktorí žijú v danom regióne, ale pre celé miestne cirkevné spoločenstvo,“ uvádza dokument pastoračných usmernení.