Vysoké školy budú mať škôlky

Študenti budú môcť počas štúdia umiestniť svoje ratolesti do škôlky na ich vysokej škole.

Ján Lauko 08.01.2021
Vysoké školy budú mať škôlky

Vzdelanie na vysokej škole by sa malo stať prístupnejším aj pre študentov, ktorí už majú deti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž vytvára projekt na zriadenie materských škôl v priestoroch vysokých škôl. Tie by mali slúžiť prioritne pre deti zamestnancov a študentov.

Rezort školstva chce týmto spôsobom napomôcť zosúladeniu rodinného a pracovného života na vysokých školách. Zároveň je to súčasť plánu ministerstva navyšovať kapacity materských škôl a prispieť k väčšiemu zaškoleniu detí v predškolskom veku.

Komplexné služby

Na projekt podpory vzniku materských škôl bol vyčlenený milión eur. Vysoké školy majú tieto prostriedky využiť nato, aby v svojich priestoroch v spolupráci s mestom alebo iným subjektom zriadili materskú školu určenú pre deti zamestnancov a študentov vysokej školy.

„Je to prvý krok k vytváraniu vysokoškolských komunít s komplexnými službami, ktoré umožnia mladým rodinám pracovať či zvyšovať si vzdelanie,“ skonštatoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Priekopníčkou je STU

Ešte pred vytvorením projektu z dielne rezortu školstva bola otvorená univerzitná škôlka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), ktorá funguje od začiatku tohto akademického roka. „V minulosti prišli za nami študenti, že majú problém so škôlkami.

Z vlastnej skúsenosti poviem, že ma bolelo srdce, keď šikovná kolegyňa učila a jej malé deti boli na chodbe, lebo ich nemala kde dať,“ uviedol Ladislav Štibrányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorý sa podujal koordinovať projekt škôlky na najväčšej technickej univerzite na Slovensku.

STU sa tak stala vôbec prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá je zriaďovateľom vlastnej univerzitnej materskej školy zaradenej do siete škôl. Výhodou je jej cenová dostupnosť pre rodičov, pretože značnú časť nákladov na prevádzku pokryjú verejné zdroje, ako je to v prípade verejných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí.