Vysoké školy by mali spraviť audit študijných programov

Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer upozornil, že slovenské vysoké školy by mali čo najskôr urobiť audit ponuky študijných programov.
22.10.2020
Vysoké školy by mali spraviť audit študijných programov

Zároveň by mali zistiť, či ich vedia zosúladiť s novými akreditačnými štandardmi. Tie študijné programy, pri ktorých to nedokážu garantovať, by mali zrušiť. Robert Redhammer to uviedol na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 6. októbra v Banskej Bystrici.

Školy sa musia s auditom poponáhľať, pretože iba do konca roka majú možnosť požiadať o akreditácie nových študijných programov. Na transformáciu tých doterajších, aby boli v súlade s novými akreditačnými štandardmi, majú čas do konca augusta 2022.

Čo majú tieto zmeny priniesť? Doterajšie študijné programy sú podľa akreditačnej agentúry veľmi úzko zamerané a neumožňujú väčšiu flexibilitu ani škole, ani študentom. Z úprav by mali mať výhody obe strany, no najmä študenti budú mať možnosť lepšieho výberu predmetov počas štúdia.

Po novom budú školy musieť uvádzať k jednotlivým študijným programom presnú kvalifikáciu, ktorú študent úspešným absolvovaním štúdia získa, alebo to, aké povolania bude môcť vykonávať po ukončení daného programu.

Cieľom nových akreditačných štandardov je dôslednejšie zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho priblíženie sa reálnym potrebám spoločnosti.