Vysokoškoláci reagujú viac na ponuky pre stredoškolákov

Analýza pracovného portálu Profesia.sk ukazuje, že ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, reagujú častejšie na ponuky vhodné pre ľudí s nižším vzdelaním.
Denisa Lukáčová 06.03.2019
Vysokoškoláci reagujú viac na ponuky pre stredoškolákov

Pracovný portál eviduje vyššie čísla pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolsky vzdelaných ľudí. Ilustračná snímka: © Ingimage

Za tento jav môže najmä skutočnosť, že na Slovensku prevládajú pracovné ponuky vhodné pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, a to aj napriek veľkému záujmu stredoškolákov o štúdium na vysokých školách.

Analýza ukazuje, že v roku 2018 zareagovalo na ponuky práce, ktoré boli vhodné pre ľudí s maturitou či vyšším odborným vzdelaním, až 55 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí z databázy portálu.

Ani pätina ponúk
Podiel pracovných ponúk, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie, bol v roku 2018 len 17 percent. Do tohto čísla sú pritom započítané všetky tri stupne univerzitného štúdia – bakalársky, magisterský/inžiniersky a doktorandský.

Ak by sme sa ale pozreli na ponuky, ktoré vyžadujú aspoň druhý stupeň vysokého štúdia, zistili by sme, že ide iba o 8 percent z celkovej ponuky.

V jednotlivých regiónoch
Jav, keď sa vysokoškolsky vzdelaní ľudia hlásia častejšie na ponuky vhodné pre ľudí so strednou školou, platí bez výnimky pre každý región a kraj. Zaujímavosťou je, že v Bratislavskom kraji až desatina uchádzačov so stredoškolským vzdelaním zareagovala minulý rok aspoň raz na ponuku s minimálnou požiadavkou vysokoškolského vzdelania.

K tejto skutočnosti prispieva pravdepodobne aj súčasná situácia na trhu práce - zamestnávatelia majú väčší problém zohnať vhodných uchádzačov, a preto často znižujú svoje požiadavky.

Pozície vyžadujúce univerzitné vzdelanie
Portál Profesia dal tiež dokopy zoznam tridsiatich pozícií, pri ktorých vyžadujú zamestnávatelia VŠ titul najstriktnejšie. V prvej trojke skončili pozície programátora, finančného analytika a IT analytika. V zozname prevládajú pozície z odvetví IT, financií, ekonomiky a obchodu. Do rebríčka sa dostali aj profesie ako lekár, právnik či učiteľ.