Začína sa sezóna jednodňového dobrovoľníctva

Bratislavské dobrovoľnícke centrum víta koniec zimy náborom do programu Rýchla rota. Je určený pre ľudí, ktorí chcú pomáhať, no majú na to iba obmedzený čas. Zapojiť sa môžete aj vy.
Denisa Lukáčová 28.03.2019
Začína sa sezóna jednodňového dobrovoľníctva

Akcie Rýchlej roty sa týkajú životného prostredia, kultúry, športu a sociálnej oblasti. Snímka: BDC

Po zime, dažďoch a mrazoch opäť prichádza obdobie, keď sa dá pracovať aj vonku. Program Rýchla rota je určený pre tých, ktorí presne nevedia, v akej oblasti by chceli pomôcť, no vedia, že chcú ponúknuť svoj čas pre druhých.

Rôzne oblasti
„Dobrovoľníci Rýchlej roty sú súčasťou zaujímavých jednorazových akcií z oblasti kultúry, športu, životného prostredia, vzdelávania či sociálnej oblasti,“ vysvetľuje Michaela Bagalová (35) z Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Na výber je toho naozaj veľa.

Ako sa zapojiť
Podmienkou na vstup do dobrovoľníckeho programu je osobné stretnutie s koordinátorom projektu. Ten vás na úvodnom stretnutí zaškolí a vysvetlí, ako bude celý program fungovať. Následne vám v pravidelných intervaloch bude posielať dobrovoľnícke ponuky, do ktorých sa budete môcť zapojiť na základe vášho rozhodnutia a záujmu.

„Hlavnou podmienkou programu je zapojenie sa do neho aspoň raz za sezónu (od marca do októbra) a komunikácia s koordinátorom aj vtedy, keď nemáte o danú dobrovoľnícku aktivitu záujem,“ vysvetľuje Michaela Bagalová.

Tento mesiac sa centrum rozhodlo venovať pravidelnú mesačnú Zoznamku s dobrovoľníctvom práve programu Rýchla rota.