Závislý od stretnutia s Ježišom, nie od mobilu

Pápež František mladým kňazom na spoločnom stretnutí ponúkol pár dôležitých rád. Nejde však o rady, ktoré sa týkajú iba kňazov. Užitočné sú pre všetkých a mali by sme si ich vziať k srdcu.

Miroslava Gromanová VN SK 02.12.2022
Závislý od stretnutia s Ježišom, nie od mobilu

Aspoň na konci dňa by sme mali venovať čas Bohu, ak ho celý deň zanedbávame. Mali by sme vymeniť mobil za modlitbu a poďakovať Ježišovi za jeho lásku. Ilustračná snímka: www.istosckphoto.com

Upozornil ich, ale aj nás, že modlitba je dôležitejšia ako správy či sociálne siete, ktoré kontrolujeme večer pred spaním. Je to veľké lákadlo, najmä pre mladých. Stále tam niečo hľadáme, vypisujeme, kontrolujeme a ani si neuvedomujeme, koľko času reálne pritom strávime a možno aj stratíme.

„Nezabudnite sa každú noc vrátiť k Ježišovi, nie k svojmu mobilnému telefónu,“ vyzýva pápež František. Povedal to na stretnutí s mladými kňazmi z Piovho pápežského latinskoamerického kolégia.

Varoval ich pred skĺznutím do „duchovnej svetskosti“, do „klerikalizmu“ a zveril ich do ochrany Panny Márie z Guadalupe. Koľkokrát sa uchýlime večer k mobilu namiesto modlitby? A keď už vezmeme mobil do ruky, tak po jeho odložení sa stihneme pred spánkom aj pomodliť?

Byť s Ježišom

Svätý Otec pozýva k tomu, aby sme si stále obnovovali stretnutie s Ježišom. Ako príklad uviedol Ondreja ako prvého Ježišovho učeníka. „Zoči-voči jeho túžbe spoznať, kto je Majster, a jeho pozvaniu: ,Poď a uvidíš‘ (Jn 1,39), prišiel, videl, kde žije, a zostal s ním v ten deň. A práve tam radikálne zmenil svoj život. Preto, drahí bratia, neustále si obnovujme stretnutie s Pánom, každý deň, počúvajme jeho slovo, zostávajme v tichu pred ním, aby sme videli, čo nám hovorí, čo robí, ako cíti, ako mlčí, ako miluje.“

Tiež poukázal na Markovo evanjelium, kde Ježiš apoštolov vyzval stať sa jeho učeníkmi a misionármi. Aby hlásali posolstvo. „Zostať s Ježišom a ísť ho ohlasovať. Dve slovesá: zostať a vyjsť. To je zmysel nášho života. Je to cesta vychádzania a návratu, ktorej východiskovým a konečným bodom je Ježiš,“ povedal pápež František mladým kňazom.

A vyzdvihol aj význam slova byť s Ježišom, ktorý znamená byť s núdznymi a deliť sa s nimi o ohlasovanie jeho lásky. „Pretože Ježiš je prítomný v týchto najzraniteľnejších bratoch a sestrách a tam nás čaká zvláštnym spôsobom.“

Skúsme sa nad slovami pápeža Františka zamyslieť, ako sme na tom my. Nielenže zabúdame na Ježiša, ale nie je to prospešné ani pre naše zdravie. „Displej mobilu nás zapĺňa podnetmi. Prosím, nebuďte závislí od sveta úniku. Nebuďte závislí. Krok za krokom vás to pomaly oberie o silu. Buďte závislí od stretnutia s Ježišom a on vie, čo potrebujeme, a pri každej príležitosti nám má čo povedať,“ uviedol pápež v príhovore.