Združenie mariánskej mládeže v Ružinove

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame je heslom a zvolaním mladých zo Združenia mariánskej mládeže už skoro 193 rokov.

Ján Šály 27.04.2023
Združenie mariánskej mládeže v Ružinove

Na snímke deti hádajú mestá pomocou slepej mapy. Snímka: Ján Šály

Ich cesta sa začala v roku 1830 po sériách zjavení v kaplnke na Rue du Bac v Paríži. Na tomto mieste povedala Panna Mária svätej Kataríne Labouré, že si želá, aby vzniklo združenie detí a mladých, ktorí budú pod jej ochranou. Okrem toho jej dala aj dôležitý symbol - zázračnú medailu.

Odvtedy sa mladí z tohto združenia stretávajú pod záštitou rehoľných sestier zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a pátrov lazaristov z Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul.

DUCHOVNÉ MATERSTVO

Jedno z takýchto združení je aj vo farnosti svätého Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Vedie ho sestra Katarína, ktorej sme sa opýtali, ako sa jej pri práci s deťmi darí, čo ju na nej napĺňa a čo je na nej najnáročnejšie. „Môžem naplno žiť duchovné materstvo. Duchovné potomstvo je veľké, ťažko ho spočítať, a aj keď si všetkých nepamätám po mene, každý utorok obetujem svätú omšu a modlitby za tých, ktorým som dala zázračnú medailu.“

V nedeľu zasa obetuje svätú omšu za všetkých, ktorých učila, i za ich rodiny a prosí o požehnanie pre ich život a všetko, čo potrebujú pre spásu. „Najťažšie je asi to, keď vidím, že napriek snahe a formácii v Združení mariánskej mládeže sa niektorí mladí zatúlajú, skĺznu zo života viery do života konzumizmu a žijú tak, akoby Boha nepoznali. Je to bolesť, ktorú majú aj mnohí rodičia a ja to prežívam na úrovni duchovného materstva. No verím, že Panna Mária si ich pritiahne späť.“

ANJELSKÝ SPOLOK

Stretká majú vo farnosti v Ružinove rozdelené do troch stupňov. Anjelský spolok pre deti od šesť rokov, potom stretká pre deti na druhom stupni a od 16 rokov sa mladí stávajú už riadnymi členmi združenia. Program stretiek pripravujú animátori, sú tam vždy nejaké hry, potom duchovná téma, práca v skupinkách, niekedy aj športové aktivity.

Združenie mariánskej mládeže v Ružinove každé leto usporadúva aj tábory pre deti a mládež. Mladí tam majú šancu intenzívne prežívať spoločenstvo formou hier a športu a tiež prostredníctvom modlitby, keď spolu ďakujú za svoj život a odovzdávajú ho Panne Márii. Pod jej ochranným plášťom tak napredujú na ceste za Kristom.