Žiaci Angely Merici v Trnave oslavovali

Oslava patrónky školy sv. Angely Merici bola netradičná. S veľkou dávkou nadšenia sa odohrávala v pevnosti Angela. Počas štyroch dní sme si tiež prostredníctvom rozhlasu priblížili život Angely Merici a jej vlastnosti.
Stanislava Borisová 09.02.2023
Žiaci Angely Merici v Trnave oslavovali

Oslava patrónky sa niesla v duchu hry pevnosť Angela. Snímka: archív školy

V deň oslavy našej patrónky 27. januára sa škola premenila na pevnosť, v ktorej súťažili všetky deti spolu s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi. Všetci prechádzali stanovišťami, na ktorých ich čakali rôzne úlohy. Pevnosť Angela bola inšpirovaná známou súťažou Pevnosť Boyard.

Deti dostávali za splnenie úlohy indície či kľúče, aby mohli uhádnuť heslo. Otec Furas ich nečakal vo veži, ale v našej školskej pivnici. Víťazmi sa stali všetci, ktorí zistili, že poklad z našej hry je ukrytý v najväčšom talianskom jazere, ktoré sa volá... No, nebudem vás, moji milí, skúšať ešte aj ja.

Najväčším talianskym jazerom je Lago di Garda, jazero, ktoré leží v severnom Taliansku medzi Alpami a Pádskou nížinou. Práve pri tomto jazere sa narodila svätá Angela Merici. V  našej hre sa ukázalo, že na správnej odpovedi vlastne až tak nezáležalo.

Víťazmi boli všetci zúčastnení. Chceli sme, aby triedne kolektívy držali spolu, aby pochopili, že každý jeden žiak je v škole nezastupiteľný. Chceli sme, aby sa každé dieťa, ktoré navštevuje našu školu, cítilo prijaté a radostné. Ďakujeme aj tebe, svätá Angela, že si nás všetkých spojila v láske.