Predplaťte si Katolícke noviny

Pri vypĺňaní formulára používajte diakritiku.
Týždenník objednáva a predplatné uhradí:
Vyberte si predplatné:
Polročné 13€Ročné 22,10€

Spôsob platby:
poštovou poukážkoubankovým prevodom na účet SK8002000000002485111153

Pri platbe poštovou poukážkou bude váš variabilný symbol uvedený na poukážke, ktorú pošleme na vašu adresu. Pri platbe bankovým prevodom vám pošleme variabilný symbol e-mailom do 7 dní od odoslania objednávky. Ak ste neuviedli e-mailovú adresu, variabilný symbol vám pošleme poštou. Odoslaním objednávky potvrdzujete jej záväznosť a správnosť údajov.

Prípadné ukončenie odberu KN oznámte písomne alebo telefonicky pred uplynutím predplatenej doby, inak vám bude objednávka automaticky obnovená.