Katolícke noviny

Mária Bilá 11.07.2020

Denníky, v ktorých možno nájdete aj seba

Písali ich pre seba – a dnes ich pozná celý svet, Európa či aspoň Slovensko. Denníky, v ktorých si ich pisateľky uchovávali najosobnejšie zážitky, postrehy, túžby či myšlienky. A spravili to tak dobre, že by sa pod mnohé z nich podpísal nejeden čitateľ.  
Denníky, v ktorých možno nájdete aj seba
Mária Bilá 11.07.2020

Odporúčame: Slovenské príslovia a porekadlá

Pretože „človek sa musí do smrti učiť a ešte sa nedoučí“ a „každý je sám svojho šťastia kováč“ – akiste dobre padne (nielen) v čase letných dovoleniek a prázdnin siahnuť po dielach, ktoré formovali a tešili celé generácie čitateľov. 
Odporúčame: Slovenské príslovia a porekadlá
Peter Slovák 10.07.2020

Otvoril srdce pre každého

Emeritný opát Bronislav Ignác Kramár OPraem bol v poradí 50. opátom kanónie želivských premonštrátov. Symbolicky 20. júna 2020 na deň liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorého bol horlivým ctiteľom, odišiel do večnosti. 
Otvoril srdce pre každého
Ľubomír Kaľavský 10.07.2020

Okrúhle múry pamätajú proces kristianizácie v Európe

Rotundy sú stavby s centrálnym - najčastejšie kruhovým - pôdorysom, ktoré sa počas 9. až 13. storočia objavili aj na území dnešného Slovenska najmä ako starobylé románske kostolíky. Ich počet sa odvíja najmä od realizovania a výsledkov výskumnej činnosti.
Okrúhle múry pamätajú proces kristianizácie v Európe
TK KBS 10.07.2020

Udeľovali požehnanie na cestu

Na začiatku prázdnin ponúkla Viedenská arcidiecéza na hlavnej stanici vo Viedni požehnanie na cestu.
Udeľovali požehnanie na cestu