Katolícke noviny

VN CZ 23.10.2019

Mimoriadny misijný mesiac: Sprístupnia miesto Ježišovho krstu

„Chceli by sme tu prijať pútnikov už v januári budúceho roku, na sviatok Krstu Krista Pána,“ dúfa páter Francesco Patton, kustód Svätej zeme. Ide o lokalitu Kasr al-Jahud (Qasr al-Jahud) na západnom brehu Jordánu, kde podľa tradície Ježiš prijal krst.
Mimoriadny misijný mesiac: Sprístupnia miesto Ježišovho krstu
Catarina Tush SAC 23.10.2019

O ochranu pred hurikánom prosia Pannu Máriu

Belize, bývalá anglická kolónia známa ako Britský Honduras, je druhá najmenšia krajina na východnom pobreží Strednej Ameriky pri Karibskom mori. Na severe hraničí s Mexikom a na juhu a západe s Guatemalou. Je to najmenej osídlená krajina, ktorá má iba 350-tisíc obyvateľov.
O ochranu pred hurikánom prosia Pannu Máriu
Ján Lauko 23.10.2019

Sú ich bútľavou vŕbou

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa už 20 rokov venuje službe pacientom na onkologických oddeleniach. Dobrovoľníci sa im svojou prítomnosťou snažia pomôcť aspoň na chvíľu zabudnúť na miesto, kde sa práve nachádzajú.
Sú ich bútľavou vŕbou
Zuzana Čaučíková 23.10.2019

Hroby v Liptovských Sliačoch boli v minulosti jedinečne vyzdobené

O Liptovských Sliačoch je známe, že je to obec s bohatou folklórnou tradíciou. Málokto však vie o jednej zaujímavosti, ktorá súvisí s prejavmi úcty k zomrelým. Pri výskumoch na Liptove sa zistilo, že práve v Liptovských Sliačoch bol spôsob úpravy hrobov taký originálny, že na Slovensku nevieme nájsť adekvátnu obdobu. Ako sa píše v jednom zo zborníkov Slovenského národného múzea, s výzdobou ručne zhotovovaných vencov a kvetov sa stretávame aj v iných obciach dolného Liptova (napríklad Valaská Dubová, Komjatná), ale i v iných oblastiach Slovenska. Nemožno však hovoriť o takom vyhranenom štýle výzdoby ako v Liptovských Sliačoch, ktoré sú jedným z miest prvotného slovanského osídlenia Liptova.
Hroby v Liptovských Sliačoch boli v minulosti jedinečne vyzdobené
Anna Stankayová 23.10.2019

O sile Božej prozreteľnosti sa presviedčajú denne

Parlament schválil nové financovanie cirkví. Vychádza z doterajšieho modelu, novinkou je postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Ako zmenu vítajú rehole a diecézy nám povedali predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) Václav Hypius CSsR a ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec. 
O sile Božej prozreteľnosti sa presviedčajú denne