Katolícke noviny

Martina Jokelová Ťuchová 29.05.2020

Na lúke s Máriou (2. časť)

Ahoj, kamaráti!
Znovu vás dnes pozývame na zakvitnutú lúku.
Na lúke s Máriou (2. časť)
Mária Bilá 29.05.2020

Desatoro pre slobodných (3)

Moja duša sa vinie k tebe“ (Ž 63, 9). Nežné slová, ktoré by sme možno chceli zašepkať partnerovi; žalmista ich však vravel Bohu. A my môžeme tiež. A tiež môžeme zažiť takýto stav: „Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne“ (Ž 131, 2). Skrátka – je čas na rande s Bohom. 

Desatoro pre slobodných (3)
Tibor Hajdu 28.05.2020

Ohlásenie prekážky je povinnosť

Oznámenie prítomnosti manželskej prekážky má svoje opodstatnenie. Môže sa stať, že jeden zo snúbencov sa nachádza v okolnostiach, ktoré bránia ustanoveniu spoločenstva celého života a prijatiu jeho cieľov. Hovoríme im zneplatňujúce manželské prekážky. 
Ohlásenie prekážky je povinnosť
Martina Grochálová 28.05.2020

Živé svetlo sv. Hildegardy preniká i dnešný svet

Benediktínsky kláštor v Rüdesheime nad Rýnom v nemeckej spolkovej krajine Hesensko je postavený uprostred nádherných viníc. Už pri pohľade na ne sa človeku v mysli vynárajú obrazy zo života sv. Hildegardy z Bingenu, ktorá v tomto regióne žila a hlboko ho poznačila.
Živé svetlo sv. Hildegardy preniká i dnešný svet
Mária Bilá 28.05.2020

Odpusť mu, prosím

Nechcem sa hrať na hovorcu Boha. Nemusíš tieto slová prijať. Ale možno ťa nasledujúce riadky inšpirujú, ak ti niekto ublížil. Mohol by ti Boh o danom človeku napísať napríklad takýto list? 
Odpusť mu, prosím