Katolícke noviny

Anna Stankayová 02.04.2020

Vybrala si Božiu stranu

Hoci odmalička žila s Bohom, život ju viedol rôznymi cestičkami. Na strednej škole s nadšením vstúpila do komunistickej strany, o pár rokov neskôr zase do rehole. Ani tam sa jej cesta neskončila. Dnes sa venuje rodinám, vzťahom a evanjelizácii v Komunite blahoslavenstiev. Sestra Dária Miezgová (64).
Vybrala si Božiu stranu
Mária Bilá 02.04.2020

Čas vyznať lásku

Láska v čase koronavírusu. Niekoľko týždňov bez randenia majú viaceré dvojice za sebou, možno sa však viacerí pýtajú – a čo ďalej? Láska je dosť kreatívna; možno vás však inšpiruje i pár našich tipov, ako udržiavať váš vzťah funkčný, dokonca prosperujúci aj v týchto časoch. 
Čas vyznať lásku
Ján Duda 02.04.2020

Manželstvo je aj o záväzkoch

Existujú manželstvá medzi osobami, z ktorých jedna je pokrstená v Katolíckej cirkvi a druhá patrí do cirkvi alebo ekleziálnej spoločnosti, ktorá nie je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou. Bez výslovného dovolenia kompetentnej vrchnosti sú tieto manželstvá zakázané. 

Manželstvo je aj o záväzkoch
Peter Slovák 02.04.2020

Zmeňme prístup a zvládneme to

Kolektívne správanie je spoločné správanie ľudí, teda akékoľvek reagovanie ľudí na spoločný podnet. Je spontánne, nestabilné, emotívne, nekonvenčné. Prekračuje platné sociálne normy a pokladá sa za potenciálny zdroj i produkt sociálnej zmeny.
Zmeňme prístup a zvládneme to
VN SK 02.04.2020

Čisté srdce je výsledkom dozrievania

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ – to bola téma katechézy pápeža Františka pri „virtuálnej“ generálnej audiencii v stredu 1. apríla, bez fyzickej prítomnosti pútnikov.
Čisté srdce je výsledkom dozrievania