Aby ste neboli ďalší

Citovo vydierajú, vyvolávajú nátlak či výčitky, zneužívajú dôveru, až nakoniec vybielia účet. Napriek mnohým preventívnym akciám sa podvodníkom stále darí obrať seniorov o celoživotné úspory.
Anna Stankayová 22.06.2023
Aby ste neboli ďalší

Poštári spolu s policajtmi navštívili za posledný polrok vyše 7 000 seniorov v takmer 700 domácnostiach. Snímka: facebook/Polícia SR Žilinský kraj

Predstavte si, že vám zavolá neznáma osoba a predstaví sa ako zamestnankyňa banky. Oznámi vám, že z vášho účtu chcel niekto vybrať peniaze a máte prísť do pobočky.

Vzápätí nato sa ozve mužský hlas, údajne policajt. Povie vám, že ste v ohrození a chcú vás okradnúť. Počas rozhovoru zároveň zisťuje vaše finančné pomery a žiada vás, aby ste do tašky vložili všetky svoje cennosti aj hotovosť, ktorú vyberiete z banky.

Naviguje vás, komu a kde všetko odovzdať, a zároveň vás ubezpečí, že po skončení policajnej akcie vám všetko vrátia. Ako zareagujete? Takto v novembri minulého roka podvodníci pripravili 77-ročnú seniorku z okolia Dolného Kubína o vyše 9 000 eur.

A zďaleka nebola jediná. Údaje z Evidenčno-štatistického systému kriminality hovoria o 241 prípadoch špecifickej kriminality páchanej na senioroch za minulý rok so spôsobenou škodou takmer dva milióny eur.

RAFINOVANÉ SPÔSOBY

Jeden z najnovších prípadov sa udial koncom mája, 86-ročnému pánovi sa muž v telefóne predstavil ako nadporučík „od dvoch levov“, čiže krajského riaditeľstva v Bratislave. Jeho syn mal vraj nehodu a zranil malé dieťa.

Ako odškodné od neho pýtal 15 000 eur. Starček mal dať podľa pokynov „policajta“ peniaze do vrecka a vyhodiť ich cez okno pred vchod domu. Dôchodca však nesúhlasil, preto mu podvodník navrhol, že pred vchod príde osobne jeho nadriadený Šufliarsky.

Tomu potom odovzdal svoje úspory. Nato zavolal svojmu synovi, no už neskoro zistil, že sa stal obeťou podvodu. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru SR pridáva aj tohtoročné čísla, ktoré majú podľa nej v porovnaní s minulým rokom klesajúci trend.

Do konca apríla zaznamenali 51 podvodov so škodou vyše 500 000 eur. Konkrétne išlo o podvody spáchané pod legendou vnuk – 15 prípadov so škodou 137 000 eur, kamión – 2 prípady so škodou 6 000 eur, služby plynár, elektrikár – 3 prípady so škodou 8 000 eur, falošný policajt – 21 prípadov so škodou 133 000 eur, pomoc príbuzným – 4 prípady so škodou 110 000 eur a pod inou legendou – 6 prípadov so škodou 122 000 eur.

Podvodníci kontaktujú dôchodcov najmä cez telefón a rozhovor vedú, až pokým im ich obeť neuverí. Snímka: facebook/Polícia SR Žilinský kraj

ÚTOČIA NA EMÓCIE

Podvodníci sa sofistikovane a organizovane zameriavajú na starších ľudí. Hovorkyňa oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová upozorňuje, že seniorov zároveň „dôrazne žiadajú, aby nekontaktovali príbuzných, s nikým o tom nehovorili a dodržiavali ich pokyny“.

Zuzana Hrabovská z policajného prezídia zase pripomína, že ovládajú veľa spôsobov, ako získať dôveru, manipulatívne techniky a viaceré legendy s  rôznymi emotívnymi príbehmi.

„Osobu vyššieho veku (60+) telefonicky kontaktujú, citovo vydierajú, navodia nutnosť rýchlo konať, vyvolajú obavy, prípadne výčitky, že odmietajú príbuzným v ohrození pomôcť.“

Podvodný telefonát vedú, až pokým seniora nepresvedčia a nevyvrátia jeho pochybnosti. Ten im potom peniaze často vyhodí z okna, donesie na dohodnuté miesto či vyberie z banky.

„Páchatelia vystupujú aj ako falošní policajti, bankoví úradníci alebo sa predstavia ako veľmi dobrí známi, ktorých po peniaze poslali príbuzní seniora.“

Gabriela Kremeňová upozorňuje: „Tiež sa predstavujú ako lekári, právnici a oznámia seniorom, že ich rodinný príslušník spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží v nemocnici so zraneniami, nemôže komunikovať a potrebuje finančnú hotovosť na vyplatenie škody, ktorú spôsobil pri dopravnej nehode.“

Policajti seniorov vystríhajú informačnými kampaňami cez letáky, ale aj prednášky. Snímka: facebook/Polícia SR Žilinský kraj

HĽADAJÚ OSAMELÝCH

Podvodníci si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich bezbrannosť a  dôverčivosť. Najmä osamelých dôchodcov, ktorí nie sú v častom osobnom kontakte so svojimi príbuznými.

Viacerí z nich žijú v iných častiach Slovenska či v zahraničí a s poniektorými si len zriedkavo zavolajú. Páchateľ tak zneužíva ich potrebu chrániť a pomôcť svojim príbuzným, o ktorých sa strachujú a nie sú s nimi v pravidelnom kontakte.

Neváhajú však vojsť ani priamo do ich domácností. „S ponukou rôznych služieb (kontrola plynu, elektriny, rôzne opravy) alebo ponukou predaja rôzneho tovaru (lieky, hrnce, nože).“

Pri tejto kriminalite hovorí Zuzana Hrabovská aj o určitom stupni latentnosti. „Seniori neoznamujú túto trestnú činnosť, a to hlavne z dôvodu pocitu hanby, strachu či neuvedomenia si, že sa stali obeťou podvodníkov alebo zlodejov.“

Radí, aby v prípade požiadania o  akúkoľvek vysokú finančnú hotovosť ľudia zbystrili pozornosť a mysleli na to, že môže ísť o podvod.

„Telefón ihneď zložte a pravdivosť informácie si overte tak, že zavoláte svojim príbuzným alebo dôveryhodnej osobe. Peniaze nikdy nevyberajte ani neodovzdajte cudzej osobe osamote bez prítomnosti ďalšej osoby, ktorú dobre poznáte a dôverujete jej.“

Gabriela Kremeňová k  tomu dopĺňa, že „príslušník policajného zboru nikdy telefonicky nezisťuje od občanov ich finančné či majetkové pomery. Pri osobnom stretnutí s občanmi vždy preukazuje svoju príslušnosť k policajnému zboru a následne po zistení skutkového stavu poškodenú osobu poučí o ďalšom postupe.“

PREVENCIE A ŠKOLENIA

Policajti preto pravidelne upozorňujú ľudí na podvodníkov. Skôr narodených aj ich synov, dcéry či vnukov a príbuzných vyzývajú, aby o tom so svojimi starkými hovorili. Edukácia je totiž najúčinnejšia zbraň v boji proti podvodníkom. Vykonávajú tiež viaceré preventívne aktivity.

„Navštevujú seniorov v  domovoch dôchodcov, seniorských kluboch, kostoloch a sociálnych zariadeniach, kde ich varujú pred podvodníkmi. Na podvody v spolupráci s mestami a obcami upozorňujeme aj prostredníctvom miestnych rozhlasov a vývesných tabúľ. So seniormi sa stretávame aj priamo v uliciach miest a obcí,“ hovorí majorka Gabriela Kremeňová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Koncom minulého roka sa preto spojili aj s poštármi v rámci programu Seniori, zbystrite pozornosť!

„V prítomnosti poštových doručovateľov ako pre seniorov dôverne známych osôb navštevujú policajní preventisti dôchodcov priamo v mieste ich pobytu, aby ich osobne informovali, ako sa chrániť pred nežiaducimi praktikami podvodníkov,“ pripomína podplukovníčka Zuzana Hrabovská.

Od decembra do mája tohto roka tak navštívili takmer 700 domácností a oslovili vyše 7 000 seniorov.

Policajný zbor odporúča seniorom:

• byť obozretní, ak akákoľvek osoba požiada telefonicky z rôznych príčin o peniaze alebo cennosti
• overiť si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobu u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú, a neveriť výhovorkám osobe v telefóne, napríklad že má iný hlas, lebo je chorá
• nevyberať svoje finančné úspory pre cudzie osoby z účtov a nedávať ich osobám, ktoré nepoznajú
• neotvárať príbytok neznámym osobám, ktoré výhodne ponúkajú rôzny tovar alebo uisťujú, že prišli vyplatiť výhru v lotérii či zvýšiť dôchodok
• odmietnuť ponúkanú službu „pracovníkov“ plynární, elektrární, vodární, poisťovní či iných inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonať rôzne činnosti (odpis plynu, vyplatenia preplatku za vodu – vyplácanie uvedených preplatkov sa nerealizuje v domácnostiach)
• nedôverovať a nepožičiavať peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na ulici alebo pred domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť, a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy (vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú na zaplatenie operácie, avšak nemajú eurá, len inú menu, a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú menu, po ktorú sa vrátia a donesú im požičané peniaze)
• nepodpisovať bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami, ktoré nepoznajú
• odmietnuť bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb (pomoc s nákupom, odvoz smetí z dvora)
• ak sú neznáme osoby na motorových vozidlách, poznačiť si ich evidenčné číslo • viditeľne mať zapísané dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči), lebo v prípade potreby je ich pomoc najrýchlejšia
• kontaktovať políciu na čísle 158, ak sa osoba, ktorú nepoznajú, správa podozrivo a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať snimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku