Rozhovor

Peter Slovák 25.05.2021

Vladimír vedel, že hodnoty nájde v rodinách

Len nedávno 26. marca nás predišiel do večnosti Vladimír Ďurikovič, ktorý tak nasledoval do domu nášho nebeského Otca svoju manželku Máriu. Obaja sa spoločne celý život usilovali formovať a spájať kresťanské rodiny, a to i v dobe, keď to bolo viac ako riskantné. Oslovili sme ich dlhoročných priateľov – manželov Igora (66) a Máriu (66) Mištinovcov, aby sme spoznali duchovný odkaz Ďurikovičovcov.
Vladimír vedel, že hodnoty nájde v rodinách
Peter Slovák 21.05.2021

Perinatálny hospic zverili pod ochranu sv. Vincenta

Niektorí rodičia počas tehotenstva počuli vyslovenie vážnej diagnózy a zlej prognózy života ich nenarodeného dieťaťa. Šok a smútok sa dajú ťažko opísať. Na prázdnotu, v ktorej sa vynárajú existenciálne otázky zmyslu bolestivej situácie, je potrebné hľadať odpovede a ponúknuť sprevádzajúce ruky. Podobne ako to robil sv. Vincent de Paul. V tomto duchu sa rozvíja projekt, ktorý nám priblížil páter Milan Grossmann, CM.
Perinatálny hospic zverili pod ochranu sv. Vincenta
Anna Stankayová 04.05.2021

Hasičom pomáhajú hľadať cestu k ľuďom i k Bohu

Svätý Florián sa od nepamäti spája s hasičmi. O ich duchovné sprevádzanie sa na Slovensku starajú dvaja rímskokatolícki kňazi, rozdelení podľa krajov. Jedným z nich je Pavel Mikoláš. Porozprával o ťažkej, zato potrebnej kňazskej misii.
Hasičom pomáhajú hľadať cestu k ľuďom i k Bohu
Peter Slovák 30.04.2021

Boh mi dal privilégium ešte pomáhať

Na Slovensku môžeme stále stretnúť nenápadných hrdinov, ktorí sa neprezentujú exponovaným správaním či šokujúcimi vyhláseniami, ale predovšetkým pravdivým životom viery v dôvere Božím rozhodnutiam. Patrí k nim najstarší ordinujúci lekár na Slovensku a zanietený fytoterapeut Karol Mika (94).
Boh mi dal privilégium ešte pomáhať
Peter Slovák 23.04.2021

Je to o vnímaní Božej blízkosti

O osobitosti času, súvislostiach viery i rodinného života sme sa rozprávali s prednostom II. Psychiatrickej kliniky SZU, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Michalom Patarákom (39). Aj z pohľadu odborníka – lekára je dôležité a nanajvýš liečivé udržať si vedomie Božej blízkosti.
Je to o vnímaní Božej blízkosti