Spravodajstvo

VN SK 02.12.2019

Svätý Otec navštívil miesto prvých jasličiek

V Prvú adventnú nedeľu 1. decembra pápež František vo františkánskom pútnickom mieste Greccio, 100 km severne od Ríma, slávnostne odovzdal celej Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície betlehemských jaslí. V liste s názvom Admirabile signum (Nádherný obraz) Svätý Otec nabáda k udržiavaniu tejto tradície a k jej oživeniu tam, odkiaľ sa vytratila.
Svätý Otec navštívil miesto prvých jasličiek
Katolícke noviny 02.12.2019

Advent prežívajme najmä duchovne

Do duchovnej prípravy na Vianoce v Istebnom nad Oravou miestni katolícki a evanjelickí veriaci vstúpili spoločnou výrobou adventných vencov. V Nitre mali zasa sprievod svetla.
Advent prežívajme najmä duchovne
Katolícke noviny 02.12.2019

Otvorili obnovený františkánsky kostol

Vo Fiľakove sa 28. novembra konalo slávnostné sprístupnenie obnoveného Kostola Nanebovzatia Panny Márie a novozriadeného chrámového múzea.
Otvorili obnovený františkánsky kostol
Jozef Vaško 02.12.2019

Spomínali na prvého jasovského opáta

Na sviatok svätého apoštola Ondreja uplynulo 240 rokov od chvíle, čo si Pán povolal do večnosti prvého jasovského opáta Andreja Sauberera, ktorý viedol opátstvo od roku 1774 do roku 1779.
Spomínali na prvého jasovského opáta
Ján Lauko 02.12.2019

Prehĺbme si vzťah k Božiemu slovu

Druhá adventná nedeľa sa u nás slávi ako Biblická nedeľa, no na rozvíjanie vzťahu k Svätému písmu sme pozvaní i počas Roka Božieho slova, o ktorom písali slovenskí biskupi v pastierskom liste na Prvú adventnú nedeľu. O tom, čo nám prežívanie tohto roka má priniesť, sme sa porozprávali s riaditeľom Katolíckeho biblického diela ANTONOM ZIOLKOVSKÝM (42).
Prehĺbme si vzťah k Božiemu slovu