Buďme s Bohom a báť sa nemusíme

Ak ideme v noci do lesa a neveríme, že v tomto lese sú vlci, znamená to, že na nás nezaútočia? Budú nás azda obchádzať len preto, že neveríme v ich existenciu v tomto lese?  
Imrich Degro 16.01.2020
Buďme s Bohom a báť sa nemusíme

Nedávno som si vypočula rozhovor so známym slovenským spevákom. Vyjadril sa v tom zmysle, že človek ak niečomu neverí, tak to jednoducho neexistuje, a teda ak si človek povie, že diabol nie je, ten ho nemôže nijak ohroziť.
Že je to vlastne len v človeku. Domnievam sa, že je to chybné tvrdenie. Ako ma môže zlý duch ohroziť okrem toho, že ma navádza na zlé? 

Katarína, východné Slovensko

Tvrdenie, že diabol nejestvuje, je len výmyslom človeka. Sväté písmo i cirkevní otcovia hovoria veľmi jasne o existencii a pôsobení diabla. Je pravda, že tí, ktorí neveria v jeho existenciu, nemôžu sa mu vedome a dobrovoľne odovzdať.

No už samotné neverenie v jestvovanie diabla môže byť dôsledkom jeho pôsobenia. Diabol má totiž radosť, ak v neho neveríme, lebo takto môže pracovať bez toho, aby sme mu prekážali v činnosti. Okrem toho mnohí, ktorí urputne trvajú na svojom presvedčení, že neveria v diabla, sa zahrávajú s okultizmom.

Na jednej strane vyhlasujú o sebe, že majú kritické myslenie, a preto neveria „v takéto hlúposti“, no na druhej zase nekriticky navštevujú veštice či liečiteľov alebo veria v kozmickú energiu, hoci jej existencia nie je vedecký potvrdená. Aj toto všetko môže byť dôsledkom skrytého pôsobenia diabla.

Rozlišujeme dve situácie. Prvú, keď diabol chce ukrývať svoju prítomnosť, a druhú, keď ju nepotrebuje a nemusí ju ukrývať. Skrývanie sa diabla nie je jeho cieľom, ale je to stratégia. Cieľom je zmocniť sa človeka, ubližovať mu a trápiť ho, zničiť ho, a to až po zatratenie. Preto sa ukrýva tam, kde mu táto stratégia môže prinášať ovocie.

Predovšetkým zastiera svoju prítomnosť pred svojimi nepriateľmi. Tiež ju ukrýva pred tými, ktorých len tak ľahko nedostane. Nemusí sa však ukrývať pred tými, ktorí sú zásadne proti Bohu – hnevajú sa na Boha, urazili sa, neveria v neho a podobne, pretože nevedome prechádzajú na jeho stranu. A sú aj takí, ktorí priamo vzdávajú hold a česť diablovi, aby získali jeho moc. Teda nebude sa skrývať, ak o ňom všetci vedia.

Ako nám môže diabol ublížiť? Všetci sme vystavení jeho každodennému pokúšaniu (takzvané riadne pôsobenie zlého ducha). Diabol pôsobí na našu prirodzenú sféru. Sú to naše vnútorné zranenia i slabosti.

Okrem toho sú to ešte rôzne príležitosti na hriech, ktorým je tiež každý z nás vystavený. Toto pokúšanie je veľmi nebezpečné, lebo je ťažké ho odhaliť v „zákutiach“ vlastných myšlienok, slov, skutkov a zanedbávania dobra.

Niektorí z nás sme vystavení aj jeho mimoriadnemu pôsobeniu (zamoreniu, obťažovaniu, sužovaniu, posadnutiu). Často sa to však deje nie z našej vlastnej viny, ale preto, že sme sa stali obeťami počarovania alebo mágie. V takomto prípade nás diabol trápi s nevôľou i nechuťou a robí to len preto, že je prinútený silou počarovania.

Obeťou takéhoto pôsobenia diabla sa môže stať aj osoba žijúca v milosti posväcujúcej a budujúca svoj vzťah s Bohom. Účinky sú zvyčajne veľmi malé, pretože táto osoba je buď chránená Božou milosťou, alebo to jednoducho Boh nedovolí, prípadne preto, že diabol klame aj svojich prívržencov. A ak to už predsa len Boh dovolí, tak je to vždy pre naše väčšie dobro – pre náš večný život.