Chceme naďalej informovať aj povzbudzovať

Mnohí veriaci si stále kupujú naše noviny priamo v kostoloch. V týchto dňoch sa verejné slávenie bohoslužieb nekoná, preto sa viacerí pýtajú aký je k nim prístup. 
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 09.04.2020
Chceme naďalej informovať aj povzbudzovať

Keďže nie som predplatiteľka, mala som záujem zadovážiť si Katolícke noviny v kostole. Pretože sa bohoslužby nekonajú, domnievam sa, že predaj periodika v našich chrámoch bude vykazovať extrémne nízke čísla. Niektorí veriaci upozorňujú, že v chrámoch sú síce noviny na stolíkoch, ale pre bezpečnosť v priestore, kde si ich nemôžu vziať kedykoľvek. Jestvuje nejaká alternatíva, prípadne, ako sa dá finančne pomôcť našim novinám, aby nedošlo k ich ekonomickému kolapsu? 

Mária, Veľké Zálužie


Milá Mária, som veľmi vďačný za váš záujem a takéto citlivé vnímanie situácie. Kríza spôsobená rozšírením koronavírusu sa podobne ako mnohých iných, vážnym spôsobom dotkla aj Katolíckych novín, ich zamestnancov, spolupracovníkov a čitateľov.

Napriek tomu, že sa v čo najvyššej miere usilujeme chrániť svoje zdravie, naši redaktori usilovne pripravujú ďalšie čísla Katolíckych novín, aby nimi nielen informovali, ale aj povzbudzovali svojich čitateľov, za čo im v mene všetkých priaznivcov periodika úprimne ďakujem.  

Napriek náročnej situácii sme sa rozhodli Katolícke noviny posielať aj do kostolov, v ktorých sa teraz nemôžu sláviť bohoslužby, preto je na rozhodnutí každého kňaza, či ich v kostole vyloží alebo nie.

Verím však, že kňazi urobia všetko pre to, aby sa noviny dostali k tým, ktorí o ne majú záujem. Možno ich nájdete v predsieni kostola, sakristii, pastoračnom centre alebo na inom vhodnom mieste. 

Jestvujú však aj ďalšie možnosti, ako môžete noviny získať. Dostupné sú v novinových stánkoch a trafikách, ako aj v obchodných reťazcoch – všetky tieto prevádzky sú v tomto čase otvorené, preto si pri nákupe potravín môžete kúpiť aj Katolícke noviny. 

Ďalšou možnosťou je nákup digitálneho vydania Katolíckych novín – kúpiť sa dajú jednotlivé čísla, ale aj štvrťročné, polročné a ročné predplatné. K digitálnemu predplatnému KN sa dostanete buď zo stránky www.katolickenoviny.sk alebo priamo na stránke www.alza.sk, kde sa nákup realizuje.

 V tomto čase si môžete, pravdaže, objednať aj klasické predplatné do schránky. 

Aktuálne informácie prinášajú KN neustále aj na svojom webe www.katolickenoviny.sk a na sociálnych sieťach, kde ich môžete sledovať. 
Momentálna situácia prinesie, samozrejme, obrovské finančné straty aj nášmu periodiku, budeme preto vďační za akúkoľvek finančnú podporu.

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí v zdraví zvládnuť tieto neľahké týždne a nájsť v nich to, čo nám chce Boh povedať pre náš vlastný život. Ďakujeme za vašu podporu a priazeň. 


Ako podporiť Katolícke noviny 
Katolícke noviny môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu IBAN SK7602000000000000240012 variabilný symbol 9999. Ďakujeme za vašu štedrosť a veľkorysosť.