Lektor musí byť na službu pripravený

V našom kostole sú počas pracovných dní na liturgické čítanie určení aj školáci na druhom stupni základnej školy. Hoci sa snažia, často im nerozumieme. Niekedy mám chuť povedať namiesto: Bohu vďaka – Nerozumieme. Existuje nejaká smernica ohľadom veku lektorov alebo to stanovuje biskup či biskupská konferencia?
JÁN, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Anton Tyrol 26.06.2024
Lektor musí byť na službu pripravený

Lekcie pri svätých omšiach by mali čítať dospelí, nie je však zakázané dať čítať náležite pripraveným deťom. Ilustračná snímka: Erika Litváková

Otázka, ktorú ste poslali, je zaujímavá a praktická. Vo farnostiach sa rieši rôzne. Najčastejšie ukladajú kňazi vo farnostiach v  rámci prípravy na birmovku birmovancom rôzne aktivity, medziiným aj čítanie pri bohoslužbách.

Katolícke biblické dielo, ktoré je celoslovenskou inštitúciou na šírenie biblického apoštolátu, organizuje okrem iného aj formačné kurzy lektorov, pri ktorých sa táto otázka často objavuje.

DVA DOKUMENTY

Z pápežských dokumentov sú známe dve posynodálne exhortácie pápeža Benedikta XVI. dotýkajúce sa tohto problému. V exhortácii o Eucharistii z roku 2005 napísal: „Vrúcne odporúčam, aby sa v liturgii venovala veľká pozornosť čítaniu Božieho slova zo strany dobre pripravených lektorov“ (bod 45).

V ďalšej exhortácii zo synody o Božom slove v roku 2010 zasa napísal, aby „laici, poverení takouto službou, aj keď do nej neboli priamo ustanovení, boli skutočne vhodní a záväzne náležite pripravení“ (bod 58). V tom istom bode pápež Benedikt XVI. ešte uviedol, že „kým evanjelium číta kňaz alebo diakon, prvé a druhé čítanie v latinskej tradícii číta poverený lektor, muž alebo žena“.

V uvedených dokumentoch nie je nikde určené, aký vek sa vyžaduje či predpokladá na čítanie Božieho slova pri svätých omšiach.

ROZHODNUTIE KŇAZA

Zastávame názor, že lekcie pri svätých omšiach by mali čítať dospelí ľudia. Nie je však zakázané dať lekcie prečítať deťom, ktoré sú na to náležite pripravené. Malo by sa to robiť iba výnimočne. Starší žiaci by však mohli prednášať spoločné modlitby, ale lekcie si vyžadujú čítanie s porozumením a zároveň s náležitým duchovným životom.

Teda rozhodnutie o  tom, kto bude čítať, sa zatiaľ ponecháva na jednotlivých farároch. Tomu nebráni fakt, že pri niektorých výnimočných príležitostiach čítajú lekcie aj deti, napríklad pri prvom svätom prijímaní. Týmto vystúpeniam však predchádzajú náročné cvičenia a opakovania.

Pápež František nedávno upravil znenie kánona 230 § 1 kánonického práva takto: „Laici, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom natrvalo prijatí do služby lektora a akolytu...“

TRVALÉ USTANOVENIE

Jednotliví diecézni biskupi však majú plnú moc vydávať zákony a iné nariadenia. Ak by v niektorej diecéze bolo nejaké usmernenie ohľadom veku lektorov, musí sa rešpektovať. Určité rozhodnutie v tomto smere môže urobiť aj Konferencia biskupov Slovenska, ale zatiaľ takéto rozhodnutie nie je známe. Musel by sa však rozlišovať vek a vlohy lektorov na trvalé ustanovenie do tejto služby a vek a vlohy na čítanie v rámci doterajšej praxe.

Na spomínaných lektorských kurzoch teda odporúčame, aby lekcie čítali dospelí lektori a spoločné modlitby môžu čítať starší žiaci. Všetci však musia byť primerane formovaní a pripravení konať túto službu na Božiu slávu a na úžitok veriacich.