Licencia má svoje opodstatnenie

Z pohľadu cirkevného práva v niektorých prípadoch celkom prirodzene pred uzatvorením sviatostného manželstva môže nastať situácia, keď sa od snúbencov žiada licencia na sobáš. Tento dokument nie je iba formálnym aktom, ale má poukázať aj na výnimočné poslanie a úlohu manželstva.
Ľuboš Tvrdý 19.08.2021
Licencia má svoje opodstatnenie

Bolo nám povedané, že potrebujeme k svadbe licenciu na uzavretie manželstva. Viete mi to bližšie vysvetliť?

Rudolf, západné Slovensko

Potreba licencie vychádza z nariadenia, ktoré sa nachádza v kánone 1115 (CIC): „Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko alebo sa tam mesiac zdržiava, alebo ak ide o potulných, vo farnosti, kde sa skutočne zdržiavajú; s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára sa môžu sláviť inde.“ Licencia je teda povolenie sláviť manželstvo mimo svojej farnosti.

Viacero dôvodov

Zmysel tohto nariadenia môžeme vidieť vo viacerých dôvodoch. Štruktúra našej Cirkvi je teritoriálna. Každý z nás patrí do svojej farnosti podľa bydliska a práve túto farnosť by sme mali považovať za svoju rodinu. Asistovanie pri uzatváraní manželstiev je úloha, ktorá je zvlášť zverená farárovi. Nie každý kňaz je farárom.

Ďalším dôvodom licencie je garantovať skutočne adekvátnu prípravu na prijatie sviatosti manželstva, čo je veľmi dôležitá chvíľa v živote veriacich. Ďalším opodstatnením licencie je povinnosť kňaza asistujúceho pri uzatváraní manželstva poznať slobodný stav snúbencov.

Teda byť si istý, že neexistuje žiadna prekážka, aby sa mohlo manželstvo sláviť podľa normy práva. Miestny farár by mal snúbencov poznať lepšie ako kňaz, s ktorým sa stretli prvýkrát kvôli sobášu.

Zamyslenie nad podstatou

Licencia na sobáš môže byť zároveň aj akousi pozvánkou zamyslieť sa, čo pre mňa znamená slávenie manželstva. Žiaľ, pri tomto dôležitom okamihu v živote veriaceho človeka zostávame iba pri povrchu. Zameriavame sa zvlášť na vonkajšie predmety – oblečenie, výzdobu, spev, obradníka.

Kostol sa potom môže stať iba akousi kulisou. Uvediem zopár požiadaviek, ktoré mi predložili snúbenci. Jedna nevesta žiadala, aby im prstienky priniesol k oltáru ich psík. Ďalšia nechcela počas obradu sedieť, pretože by nebolo dostatočne vidieť jej šaty. Iná chcela svätú omšu len preto, že jej dedko chodil do kostola. A určite sú ešte kurióznejšie požiadavky.

Uzatvorenie manželstva je veľmi dôležitá chvíľa nielen pre snúbencov, ale pre celú miestnu cirkev. Je správne, keď to aj navonok vyjadríme krásnymi vecami. No aby tieto krásne veci predčasne nezvädli, potrebujeme do manželstva pozvať Ježiša Krista. Nie ako hosťa, ale ako stáleho člena novovzniknutej rodiny.

Aj to nám môže pripomenúť licencia na sobáš. Ona nechce znepríjemňovať prípravu na sobáš, že musím vybaviť niečo navyše. Licencia chce poukázať na duchovnú krásu sobáša a dôležité poslanie manželstva.