Mária ako obyčajná, chudobná matka

Ako prežívať materstvo a prostredníctvom Panny Márie sa stotožniť s rolou matky v súčasnosti? Spomeňme si na Máriu, ktorá počatie Ježiša prijala ako dar.
Dagmar Kráľová, FMA 05.05.2022
Mária ako obyčajná, chudobná matka

Panna Mária bude isto rada, keď sa povzbudíme jej reálnym životom a ako ona budeme nasledovať jej Syna uprostred námah každodennosti. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Čo môže materstvo Panny Márie priniesť súčasným matkám? Aký je biblický rozmer materstva?

ALEXANDRA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Máriino materstvo, ako ho pred nami otvára Sväté písmo, ostane pre každú kresťanskú matku kľúčovým obrazom. A to aj napriek tomu, že údajov o Panne Márii je v ňom minimum, pretože v staroveku nebol veľký záujem písať o ženách.

Tiež treba brať do úvahy, že k spisovaniu evanjelií sa učeníci dostávali postupne, až po Ježišovej smrti, takže historických dát o jeho matke je ešte menej. Aj preto, že Mária nedávala samu seba do popredia. Dnes však toho vie biblická veda aj zo sporých faktov vytiahnuť dosť.

ŽENY BIBLIE

Ak vychádzame z dejín spásy, v Starom zákone okrem mariánskych symbolov nájdeme aj živé predobrazy Ježišovej matky v ženských postavách.

Okrem toho i Máriin duchovný svet sa deň čo deň rozvíjal uvažovaním o Pánovom pôsobení, a to najmä v pre ňu bližších ženách. Takmer všetky boli silno upriamené na boj za život a jeho záchranu.

Máriinu duchovnú mozaiku by sme dokonca mohli vyskladať kamienkami silných a zároveň i krehkých žien, akými boli Sára, Lea či Ráchel, alebo Rút, dokonca i Tamar s Rachabou, nehovoriac o Anne, Samuelovej matke, či Ester, ba i prorokyniach – speváčkach, na čele s Miriam, Deborou a Juditou.

CHUDOBNÁ MATKA

Ďalším reálnym pozadím, ktoré dokresľuje Máriin prostý pozemský život, bola – podľa nových zistení – krajná chudoba. Svedčí o tom i Písmo, keď hovorí o skromnom obetnom dare po jej očisťovaní, ako aj skutočnosť, že Jozef, jej manžel, bol stavebný robotník.

Čiže bezzemok, a preto patril k tým najbiednejším, hneď za ľuďmi bez domova. Jozef s Máriou a malým Ježišom teda nežili v idylickej trojici, ale patrili do úzkeho rodinného klanu, bez ktorého by vtedajší núdzni neprežili.

Keď si k tomu prirátame trojité platenie daní: na chrám, Herodesovi a cisárovi, spolu s plienením rímskych vojakov na galilejskom vidieku, vystúpi pred nami Máriino materstvo plné každodenných ťažkostí, s bojom o prežitie Dieťaťa i ostatných členov rodiny.

V TEMNOTE VIERY

Dnešným matkám môže byť Mária blízka i v tom, že vôbec nemala jasné, čo s ňou i jej synom Boh zamýšľa. Mala síce nadprirodzený zážitok pri zatienení Duchom Svätým, ale ten sa mohol strácať vo víre všednosti a komplikácií, ktoré v jej živote spôsobil.

Je reálne, že často prebývala vo vnútornej tme. Občas dostávala od Boha svetlo cez iných, ako napríklad potvrdenie svojho nastávajúceho materstva pri návšteve u Alžbety, alebo cez poklonu pastierov či kráľov v Betleheme.

No ďaleko viac bolo v jej živote neistých, strastiplných situácií, ktorým musela čeliť ako obyčajná, chudobná matka a neskôr aj vdova.

MATKY UČENÍČKY

Zjavne teda, ako Otec neušetril svojho jednorodeného Syna, tak nešetril ani Máriu. Až tu sa dotýkame Máriinej skutočnej veľkosti. Zaťažená trápeniami a bolesťami viac ako ktorákoľvek z matiek si napriek tomu nezúfa, ale napreduje.

Z kroka na krok, v tme viery. Ktorá matka podobnú tmu nepozná? Preto sa ani my, možno denne v kuchyni, nemusíme ponáhľať len k obrazom oslávenej nebeskej Matky.

Samozrejme, že Mária ňou je. Isto však bude rada, keď sa povzbudíme jej reálnym životom a ako ona budeme nasledovať jej Syna uprostred námah každodennosti.