Náboženskú literatúru si treba vážiť

Iste si mnohí z nás pamätajú časy, keď zohnať Sväté písmo, alebo náboženskú literatúru bol problém. Komu sa to podarilo veľmi si to cenil. Nie je vôbec kresťanské, keď robí mnohým problém posunúť túto literatúru, aby bola k dispozícii pre iných. 

Miloš Kolovratník 13.06.2019
Náboženskú literatúru si treba vážiť

Počula som, že náboženská literatúra (Sväté písmo, modlitebné knižky či noviny a časopisy) sa nemá separovať alebo dávať do zberu či smetnej nádoby. Aj z dôvodu, že sú tam ilustrácie znázorňujúce Boha, Pána Ježiša a Panny Márie či svätých, z dôvodu aby nedošlo k ich zneucteniu. Rovnako ako aj devocionálie. Známa mi odporučila ich spáliť. Aké sú možnosti s ich nakladaním?

Mariana, Pezinok 


Z predkladanej otázky vnímam hlbší zmysel pre posvätné veci. Určite dávam za pravdu, že Sväté písma by sme nikdy nemali dávať do zberu. Už len preto, že Cirkev mala vždy v úcte Božie písmo podobne ako samo telo Pánovo (porov. Dei verbum 6, 21). S obrázkami v náboženských knihách a časopisoch to bude vzhľadom k rozsiahlej vydavateľskej produkcii zložitejšie. 

Zostaňme ale pri nerudovskej otázke: „Kam s nimi“?  Knihy môžete rozdať, darovať alebo ponúknuť farskej prípadne obecnej knižnici. Kto má mieto na uskladnenie, napríklad veľkú povalu, može ich načas odložiť a problém je vyriešený. Spáliť tieto veci je síce starým zvykom ako niektoré predmety decentne zneškodniť, ale dovolím si otázku: Bude veľký rozdiel mezi spálením a recyklovaním, keď sa dá papier do zberu? Nebude to z ekologického hľadiska dokonca šetrnejšia forma? A čo zvyk dávať obrázky svätých zomrelému do rakvy? V niektorých farnostiach sa doteraz do nej dávajú aj hodnotné spevníky.

Podelím sa o zaujímavý prípad, ktorý mnohým ľuďom vyriešil dilemu, kam s knihami. Riešením je piano umiestnené do staničnej haly. Hudobný nástroj má v sebe priehradky, do ktorých sa dajú knihy odložiť. Každý kto chce môže si na cestu do vlaku vziať ľubovolnú knihu, ktorá je tu k dispozícii a opäť ju vrátiť alebo vymeniť za inú. Z nášho pohľadu sa to dá chápať ako preevanjelizačná záležitosť, keď darujeme kresťanskú knihu alebo časopis, ktorú by si za iných okolností títo ľudia v obchode nekúpili. A môžem potvrdiť, že sa všetky knihy a časopisy rozchytajú. Niečo podobné vidíme napríklad aj v čakárniach u lekára.

Devocionálie čiže predmety, ktoré slúžia k rozvíjaniu viery a zbožnosti sú samostatnou otázkou. Patria sem sochy a obrazy Krista a svätých, kríže, náboženské medaily a sväteniny, ružence, prstene, odznaky z pútí, relikviáre, sväté obrázky (devočná grafika), modlitebné knižky, voskové pečate a predmety, funerálne pamiatky a iné. Podobne ako pri knihách je dobré, keď máme vedľa seba niekoho, kto nám môže pomôcť rozlíšiť gýč a umenie, hodnotné veci od bezcenných. Gýč do smetnej nádoby patrí, ale dobrá rada znalca však napomôže zachrániť hodnotnú vec.

Mám radosť, keď žehnám byt mladej rodine a darujem im obraz alebo kríž po niekom, kto prežil pekný život. Pre mladých to môže slúžiť k uvedomeniu si toho, že vlastnou vierou vo svojom živote nadväzujú na predchádzajúce generácie. Stará dobrá rada hovorí: „Rozdajte veci ešte za svojho života, pokiaľ sú ruky teplé. A budete ich mať tam, kde si to želáte.“