Rešpektujeme odporúčania verejného záujmu

V týchto dňoch veriaci majú príležitosť sledovať slávenie bohoslužieb prostredníctvom televízie. Mnohým napadla otázka, ako je to s dodržiavaním primárnych opatrení prevencie šírenia koronavírusu. 
Jozef Kováčik 03.04.2020
Rešpektujeme odporúčania verejného záujmu

Prečo pri televíznych prenosoch zo slávení svätej omše kňazi nemajú rúška? Veď sú tam technici, kameramani.

Filoména, Bratislava


Televízia LUX od prvého rozhodnutia kompetentných inštitúcií, teda vlády SR a KBS, plne nielen rešpektuje, ale aj aktívne podporuje všetky opatrenia, ktoré našim obyvateľom pomáhajú prekonať pandémiu.

V Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie TV LUX sa počas priamych prenosov nenachádza okrem celebranta a miništranta nik iný. Kamery sú diaľkovo ovládané z réžie.

Pred svätou omšou aj po jej skončení sú liturgické predmety a kaplnka dezinfikované. Preto pri celebrovaní svätej omše nepoužívame vo vysielaní rúška. Pre diváka, hlavne so sníženou schopnosťou sluchu je veľmi potrebné, aby mohol vnímať pery celebranta, z ktorých často odčítava. Je to tak aj pri hlásateľoch správ v iných televíziách, ako je možné si všímať. 


Okrem iného sa stretávame aj s otázkami, prečo nie sú sväté omše aj z iných kostolov či kaplniek a prečo sa pri nich nespieva. Prežívame mimoriadne chvíle a tomu zodpovedá i naša snaha na to reagovať. To si treba uvedomiť. Neprežívame bežné chvíle, ale krízové.

V TV LUX preto pracuje priamo v jej priestoroch len niekoľko technikov a redaktorov, ktorí sú schopní zabezpečiť základné vysielanie obohatené o potrebné liturgické slávenia.

Tento štáb teda nemôže opustiť priestor televízie s technikou a ísť pracovať inam. V Bratislave to znamená - naša kaplnka a Katedrála sv. Martina. Spev počas svätých omší z kaplnky nie je možný práve pre už spomínané prísne hygienické opatrenia.

Chceme pôsobiť zároveň pedagogicky, keďže ide o neverejné slávenie svätých omší. A na nich nesmú byť prítomní iní, len tí, ktorí svätú omšu bezprostredne zabezpečia. Toto by si mali uvedomiť aj kňazi, ktorí vedome či nevedome činia inak.

Viacero ohlasov a podnetov dostávame aj ohľadom slávenia svätých omší v iných rečiach, obradoch, alebo dokonca slávenia bohoslužieb iných cirkví. Aj tu platí, že prežívame mimoriadnu situáciu. Pokým bola nádej, že situácia sa môže dostať čoskoro do normálu, nebolo potrebné zaťažovať zamestnancov TV LUX prácou navyše.

Teraz, keď nám je všetkým zrejmé, že môže ísť o dlhodobejší jav, snažíme sa s kompetentnými hľadať aj náročnejšie riešenia. S vladykom Petrom Rusnákom sme sa už dohodli na možnostiach slávenia gréckokatolíckych liturgií z našej kaplnky. Jazykový zákon nám v prípade slávenia svätých omší v inom ako slovenskom jazyku prikazuje takéto vysielanie tlmočiť alebo titulkovať.

Po Veľkej noci plánujeme prenos svätej omše v maďarčine, no tlmočiť ju nemá zmysel a titulkovanie priameho prenosu je pre malú televíziu, ako sme my, technicky veľmi náročné. No veríme, že to zvládneme.

Mimoriadna situácia nás doviedla i k tomu, že nás oslovili s prosbou o prenos služieb Božích predstavitelia ECAV. Naši otcovia biskupi im vyšli v ústrety, takže plánujeme aj takýto priamy prenos.

Z toho je vidieť, že aj v náročných podmienkach chce byť TV LUX prostredníctvom svojho vysielania, sociálnych sietí a internetu čo najbližšie k tým, ktorí sú aktuálnou situáciou poznačení.

Preto prosíme aj o isté pochopenie, lebo ako hovorí jeden z našich kolegov, niežeby sme nedokázali pokryť duchovné potreby našich divákov, ale nedokážeme vždy pokryť všetky požiadavky duchovných fajnšmekrov.