Svätá omša v zahraničí je duchovnou posilou

Veľa našich veriacich prežíva každoročne dilemu či ísť počas dovolenky na svätú omšu v krajine, ktorej reč neovládajú. Je nesporné, že naša prítomnosť na slávení svätej omše má pre nás duchovný úžitok, nech je slávená v akomkoľvek jazyku.

Marián Ondrejka 17.07.2018
Svätá omša v zahraničí je duchovnou posilou

Snímka: ingimage.com

„Mohli by ste odporučiť, ako prežívať svätú omšu v zahraničí? Najmä ak sa liturgia slávi v cudzom jazyku, ktorému nerozumiem. Existujú nejaké nepísané pravidlá?“

Jozefína, Horné Obdokovce

Pozrime sa hlbšie do tejto problematiky, osobitne v tomto dovolenkovom a prázdninovom období, keď sa často vydávame za oddychom do zahraničia. V úvode uvažovania by bolo snáď vhodné povedať, aby sme si nevytvorili blok voči tejto otázke.

Ešte aj dnes nájdeme medzi sebou ľudí, ktorí zneistia pri myšlienke ísť na svätú omšu v krajine, ktorej reč neovládajú. „Načo ísť do kostola, keď nebudem rozumieť kňazovi ani slovo?“

Ak by sme sa pridŕžali tejto otázky,   v takomto prípade by do kostola nemuseli chodiť ani naši nepočujúci bratia a sestry. Nie v každej farnosti  sa nachádza kňaz, ktorý ovláda posunkovú reč. Napriek tomu prichádzajú do chrámu, lebo sa cítia súčasťou spoločenstva veriacich, s ktorými chcú spoločne chváliť Boha.

Existuje variant, že v zahraničí som sám. Pred niekoľkými rokmi bol do každej farnosti vytlačený a distribuovaný plagát s európskymi mestami, v ktorých sa nachádzajú slovenské misie.

Naši veriaci preto môžu kedykoľvek navštíviť svojho pána farára a informovať sa, či sa na mieste ich pobytu v zahraničí nenachádza kostol slovenskej misie, kde sa slúžia bohoslužby v slovenskom jazyku.

Príbuzným jazykom slovenčiny je poľština. Poliakov nájdeme asi všade na svete a s uznaním musíme konštatovať, že poľskí kňazi sa v cudzine o svojich veriacich aktívne starajú svätými omšami nielen počas nedieľ a sviatkov, ale aj vo všedné dni. Preto je dobré informovať sa o tejto alternatíve.

Problém môže nastať, ak človek ide do nie úplne typicky kresťanskej krajiny. Nohy Slovákov sa čoraz častejšie vydávajú do krajín s nekresťanskou tradíciou.

Navštevujeme štáty s rôznymi denomináciami, miesta, kde by sme ani len nepomysleli na prítomnosť katolíckeho chrámu. Veľmi by sme sa mýlili touto predstavou. Aj v takýchto krajinách sa nachádzajú katolícke spoločenstvá a farnosti.

Príkladom je katolícka farnosť Svätej Panny Márie v Dubaji, nachádzajúca sa v blízkosti hlavného bulváru medzi mrakodrapmi. Každú nedeľu pozýva turistov do svojho spoločenstva. Spoločne sa tak môžu povzbudiť vo viere na 11 svätých omšiach slúžených v rôznych jazykoch.

Mnohí zdôrazňujú práve skutočnosť neovládania jazyka krajiny, v ktorej sa nachádzajú. Ak poznáme miesto a čas slávenia svätej omše počas nášho pobytu, a nie sme rečovo zdatní v danom jazyku, treba urobiť ďalší krok – pripraviť si bohoslužobné texty ešte doma pred cestou.

Texty obsahujú nemenné a menlivé časti. Nemenné časti svätej omše sa nachádzajú v Jednotnom katolíckom spevníku či v modlitebných knižkách. Tie, ktoré sa obmieňajú, si možno vziať napríklad z dodatku Katolíckych novín, prípadne si ich prefotiť z Nedeľného misála či stiahnuť z internetu.

Sledovanie slovenských textov na inojazyčnej liturgii  pomáha v sústredenosti, aby nám myšlienky nezablúdili  k iným témam, prípadne sme neboli rušení okolím, ktoré odrieka texty v cudzom jazyku.

Pre katolíkov, ktorí sa zúčastňujú na liturgii v českom jazyku, odporúčam zakúpiť si Misál na každý den. Je jedinečnou pomôckou na hlboké prežívanie svätej omše. Pomôcť môže tiež časopis Slovo na každý deň, kde si môžeme v čase homílie kňaza prečítať rozjímanie z príslušného dňa.

Na cestu do zahraničia sa musíme dobre pripraviť. Nielen zbaliť potrebné oblečenie, kozmetiku, peniaze, ale aj zabezpečiť všetko potrebné pre duchovný život. Návšteva bohoslužby môže pozdvihnúť náš čas oddychu na kvalitatívne vyššiu duchovnú úroveň.