V Malackách majú novú materskú školu

Na začiatku školského roka 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej cirkevnej Materskej školy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Malackách. Začalo sa svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Martina Ambrušová 30.09.2021
V Malackách majú novú materskú školu

Na snímke sú rehoľníčky Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul s deťmi Snímka: Petronella Photography

Slávnostnú liturgiu sprevádzal zbor z cirkevného konzervatória, ktorý viedol Marek Vrábel. Program pokračoval požehnaním a prehliadkou nových priestorov cirkevnej materskej školy. Nasledovalo požehnanie sochy Panny Márie v kláštornej záhrade školy a recepcia.

Po takmer 12 rokoch úsilia vzniká materská škola ako súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského. Cirkevná škola v Malackách vznikla v roku 1991. Dnes ju tvorí spoločenstvo 720 žiakov a viac ako 100 pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Po základnej škole a gymnáziu je materská škola jej tretia organizačná zložka. Pre deti v troch triedach od septembra ponúka podnetný školský výchovno-vzdelávací program Cesta lásky.

Cirkevná materská škola zaplnila chýbajúce miesto v procese výchovy a vzdelávania detí predškolského veku v kresťanskom duchu na Záhorí. Pripravuje pôdu na zasievanie Božích semienok v srdciach detí. Pozýva všetky deti na cestu k Božiemu svetlu a k prežívaniu lásky.

Školský vzdelávací program nesie názov Cesta lásky a vychádza z myšlienok a príkladu Chiary Lubichovej. Vovádza deti do umenia učenia sa láske, hodnotám a zrelým vzťahom.

Pre potreby personálneho obsadenia spojenej školy sa po 66 rokoch do Malaciek vrátili sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Táto rehoľa sa v minulosti v Malackách starala práve o školskú gramotnosť a výchovu detí a mládeže.

Vedenie Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách praje novej cirkevnej Materskej škole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie veľa Božieho požehnania, ochranu nebeskej Matky a veľa šťastných detí i rodičov