Vezmime do ruky radšej knihu

Prečo je potrebné čítať knihy a čo spôsobuje, že ľudia čítať prestávajú?

ANDREJ, STREDNÉ SLOVENSKO

Jana Vozníková 01.12.2022
Vezmime do ruky radšej knihu

Aj knihy a schopnosť čítať patria k darom, ktoré nám Boh daroval. Ilustračná snímka: www. istockphoto.com

V dnešnej modernej dobe knihy považujeme za samozrejmosť, takže si ani nevieme predstaviť, akým veľkým vynálezom bola pre Európanov 15. storočia kníhtlač.

Od tých čias ľudstvo už stáročia zachytáva prostredníctvom kníh myšlienky, šíri múdrosť a nadobúda poznanie. Schopnosť čítať tiež nebola vždy samozrejmá, ale my dnes, naopak, záujem o čítanie strácame.

Zdrojom informácií a zábavy sa stali najmä elektronické médiá, ktoré vďaka jednoduchému prístupu a audiovizuálnemu spracovaniu pôsobia navonok atraktívnejšie.

ČÍTANIE JE PROTISTRESOVÉ

Keďže naša doba je oproti minulým storočiam rýchlejšia, zameraná na výkon a odolnosť voči vysokej miere stresu, ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú informácie na internete a relaxujú pasívne pri obrazovke počítača či televízora. Čítanie kníh je aktívny proces. Vyžaduje si trpezlivosť, vytrvalosť a čas.

Práve to je dôvod, prečo sa knihy v porovnaní s elektronickými médiami dostávajú do úzadia. Napriek tomu čítanie kníh nestráca význam ani pozitívny vplyv na ľudskú osobnosť.

Vysedávanie pri obrazovkách nedokáže priniesť človeku toľko úžitku ako čas strávený s knihou. Pri porovnaní čítania digitálnych médií a tlačenej knihy vyplynulo, že v druhom prípade prebieha čítanie pomalšie a zároveň si z prečítaného dokážeme viac zapamätať.

KNIHY SÚ PRE DETI NAJLEŠIE

Čítanie kníh má aj ďalšie výhody užitočné pre ľudí každého veku, no obzvlášť pre deti a ich osobnostný rozvoj. Pri čítaní totiž dochádza k stimulácii mozgovej aktivity, pestuje sa obrazotvornosť, zlepšuje koncentrácia a pamäť, rozširuje sa slovná zásoba.

To u detí vedie k zvýšeniu gramotnosti a lepším výsledkom v škole. Keďže písomná komunikácia v súčasnosti prebieha zväčša cez internet alebo telefón, často sa pri nej vynechávajú interpunkčné a diakritické znamienka.

U detí to môže viesť k oslabeniu gramatiky, ktorú čítanie, naopak, úspešne rozvíja. Preto je vhodné čítať spolu s deťmi už od útleho veku a podporovať ich vzťah ku knihám.

KOMUNIKAČNÉ SCHOPNOSTI

K ďalším prínosom čítania kníh patrí budovanie komunikačných schopností a s ním spojené zvyšovanie sebahodnoty. Ďalším benefitom je znižovanie stresovej záťaže, podpora večernej prípravy na spánok, zmierňovanie pocitov izolácie a depresie a udržiavanie mentálnej kondície u ľudí vyššieho veku.

Čítanie príbehov s opismi vnútorného prežívania postáv navyše zvyšuje schopnosť pochopiť pocity druhých a vcítiť sa do ich prežívania, čiže rozvíja empatiu.

CELKOVÝ OSOBNOSTNÝ RAST

Čítanie kníh teda prináša všestranný úžitok a predstavuje hodnotu, ktorá je v porovnaní s modernými výdobytkami súčasnej doby nenahraditeľná. Núti človeka zastaviť sa, dopriať si čas na poznávanie, oddych a celkový rast.

Koniec koncov, aj Božia múdrosť ostáva na zemi prítomná skrze Božie slovo, čo dokazuje vzácnosť Božieho daru, ktorým schopnosť čítať a písať knihy v živote človeka je.