Výber kardinálov je v réžii Svätého Otca

Na tieto otázky by sa dalo pozrieť z rozličných uhlov pohľadu, ťažko však poskytnúť jednoznačné odpovede. Všetci vieme, že kardinálov si vyberá Svätý Otec. Podľa akého kľúča, to už zasa vie len on sám.

Martin Kramara 04.09.2018
Výber kardinálov je v réžii Svätého Otca

Snímka: ingimage.com

„Nedávno Svätý Otec vymenoval nových kardinálov. Kedy bude vymenovaný aj kardinál pre Slovensko? Momentálne máme iba kardinála Jozefa Tomka, ktorý je ale v Ríme a už nemá možnosť voľby v prípadnom konkláve. Podľa akého kľúča sa menujú noví kardináli? Všetky krajiny V4 majú kardinálov, ktorí pôsobia vo svojej krajine iba Slovensko takéhoto kardinála nemá. Čo je príčinou tohto stavu? Naša provincia nemusí mať kardinála?"

Kamil Morvay, Cífer

Viacerí vatikanisti tvrdia, že pápež František sa kardinálske kolégium snaží „decentralizovať“, aby lepšie zodpovedalo univerzalite Cirkvi, a tak kardinálov nevyberá na prvom mieste z krajín a kontinentov, ktoré ich mávali tradične najviac, ale skôr z iných častí sveta, ktoré doteraz zastúpenie nemali. Aj to je však len približná, nie exaktná odpoveď.

Ak by sme na počty kardinálov-voličov hľadeli štatisticky, zistili by sme, že jeden vychádza na približne 10 miliónov katolíkov. V čase písania tejto odpovede bolo kardinálov, ktorí ešte nedosiahli vek 80 rokov, na celom svete 124 (a k tomu ešte 100 starších, teda už nevoličov).

Veriacich Katolíckej cirkvi je približne 1,25 miliardy. Ak by sme teda postupovali podľa týchto údajov, chýbalo by nám na Slovensku viac než 6 miliónov katolíkov, aby sme mohli „chcieť“ nového kardinála-voliča.

Samozrejme, ani podľa takýchto štatistík to „nefunguje“.  V Českej republike je katolíkov výrazne menej než na Slovensku, v Maďarsku zasa len o trochu viac, a predsa obe tieto krajiny jedného kardinála-voliča majú (aj keď zasa žiadneho nad 80 rokov).

Poľsko má dohromady šiestich, z toho piatich voličov. Treba však pripomenúť, že tam žije viac než 33 miliónov katolíkov - teda jeden volič vychádza na 6,5 milióna veriacich.

Ak by sa náhodou niekto „ponosoval“, stačí sa pozrieť trebárs na Filipíny, ktoré majú 80 miliónov katolíkov, a len dvoch kardinálov-voličov (z toho jeden je už 79-ročný) alebo na Kolumbiu, kde je katolíkov vyše 35 miliónov, a len jeden kardinál-volič.

Okrem toho je množstvo krajín, ktoré majú výrazne vyšší počet katolíkov ako Slovensko, a nijakého kardinála-voliča (napríklad Bolívia, Kuba, Dominikánska republika, Ekvádor, Vietnam, Indonézia, Kamerun, Uganda, Mozambik, Angola...).

Na druhej strane, existujú krajiny, pri ktorých pomer kardinálov-voličov a celkového počtu katolíkov nedosahuje štatisticky „adekvátnu“ hranicu (predovšetkým Taliansko: 22 kardinálov na približne 50 miliónov katolíkov; menej výrazne v USA: 10 na zhruba 70 miliónov veriacich).

Práve túto nerovnováhu však pápež František vraj zohľadňuje pri výbere nových.

Nie každá provincia musí mať kardinála. Úlohou kardinálov je okrem voľby nového pápeža pomáhať Svätému Otcovi pri rozličných potrebách jeho úradu.

Inými slovami, existencia kardinálov vychádza z potrieb pápeža, nie z potrieb miestnych cirkví: o tie sa vedia dostatočne postarať diecézni biskupi. Samozrejme, menovanie kardinálov je vždy poctou aj pre krajiny, z ktorých pochádzajú.

Ich výber ale s pokorou a dôverou prenechávame Svätému Otcovi - s vďačnosťou za otca kardinála Tomka, a spomienkou v modlitbe na otca kardinála Korca.