Spýtali ste sa

Monika Golianová FMA 26.03.2020

Nedovolí nás skúšať nad naše sily

Pojem satan v hebrejčine znamená protivník, odporca, nepriateľ. V prvých dvoch kapitolách Knihy Jób nachádzame rozhovor medzi Bohom a satanom. Boh podľa biblického textu pripustil skúšku, aby vynikla Jóbova oddanosť a statočnosť, kým satan chce škodiť s cieľom odvrátiť spravodlivého Jóba od viery (porov. Jób 1, 6 - 12; 2, 1 - 6).  
Nedovolí nás skúšať nad naše sily
Daniel Dian 19.03.2020

Cirkev sa správa zodpovedne

V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že Eucharistia sa zhotovuje v slávení svätej omše z darov chleba a vína. Na jej slávení zvyčajne býva prítomných väčší počet veriacich. 
Cirkev sa správa zodpovedne
Michal Vivoda 12.03.2020

Modlitba za nepriateľov má cenu

Novozákonné učenie oproti predošlému spôsobu myslenia spočíva práve v pohľade na pravú lásku a pravé milosrdenstvo. 
Modlitba za nepriateľov má cenu
Tomáš Jellúš SJ 05.03.2020

Pri svätej spovedi by nám kňaz mal porozumieť

Keď vstupujeme do spovednice, je potrebné si uvedomiť, aká podstatná je láska a vzťahy. To je náš cieľ. Sviatosť zmierenia je prostriedkom k tomuto cieľu. Ak má priniesť osoh, musí sa dotknúť nášho srdca. 

Pri svätej spovedi by nám kňaz mal porozumieť
Daniel Dian 27.02.2020

Pôst je výrazom vnútorného obrátenia

Pozorný čitateľ Svätého písma veľmi rýchlo príde k poznaniu cieľa pôstu. Nie pýcha, sebapreceňovanie, či dokonca pôstom poukazovanie na iného, aký je nedokonalý a pohŕdania hodný, ale naopak, uvedomenie si, že je to prostriedok na zmenu vlastného postoja smerom k Bohu, na realizáciu evanjeliového volania po svätosti a dokonalosti.
Pôst je výrazom vnútorného obrátenia