Spýtali ste sa

Jozef Jančovič 20.02.2020

Na pozadí náboženskej aj vedeckej pravdy je Boh

Otázky ohľadom Knihy Genzis sa často týkajú stvorenia a vzťahu teológie a prírodných vied. Zostávajú veľmi pálčivými po nevídanom náraste vedeckého poznania o vesmíre, geológii a biológii a katolík by mal v nich mať jasno.  
Na pozadí náboženskej aj vedeckej pravdy je Boh
Ľuboš Tvrdý 13.02.2020

Rozdielnosť vierovyznania je prekonateľná prekážka.

Katechizmus Katolíckej cirkvi naznačuje, že rozdielnosť vierovyznania sa dá zvládnuť, ak sa obom podarí spojiť to, čo každý z nich dostal v svojom spoločenstve, a naučiť sa jeden od druhého spôsob, ako žiť svoju vernosť Kristovi. Nemôžeme však podceňovať ťažkosti miešaných manželstiev. Manželia sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú pociťovať drámu rozdelenia kresťanov v samom lone vlastnej rodiny.   
Rozdielnosť vierovyznania je prekonateľná prekážka.
Ján Ďačok 06.02.2020

Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom

Zásady osobnej a kolektívnej hygieny a prevencie sú veľmi dôležité. Netreba ich podceňovať, ani úzkostlivo preháňať.  

Podanie ruky vyjadruje rovnosť pred Bohom
Štefan Fábry 30.01.2020

Boží chrám je svätý

Momentom, keď sa zo stavby stane svätý chrám, je jeho posviacka, teda slávenie Eucharistie, pri ktorom biskup prednáša modlitbu posvätenia. V nej prosí Boha: „Naplň nebeským požehnaním tento kostol i oltár, aby sa toto miesto stalo navždy svätým.“ 
Boží chrám je svätý
Jozef Jančovič 23.01.2020

Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu

Tituly Ježiša v evanjeliu Kristus a Syn človeka odlišným spôsobom vystihujú jeho trvalé pôsobenie; nie sú rovnocenné, hoci oba sú jasným naplnením prorockých predpovedí. 
Poznávame tituly Ježiša v evanjeliu