Spýtali ste sa

Andrej Filipek SJ 28.10.2023

Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné

Môže kňaz v prípade závažného trestného činu porušiť spovedné tajomstvo? Alebo za nejakých iných vážnych okolností?

ZUZKA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné
Dagmar Kráľová, FMA 21.10.2023

Ruženec je vynikajúca škola modlitby

Ako sa máme modliť ruženec sústredene? Je moja modlitba „platná“, keď mi myšlienky blúdili aj inde?

ĽUBOMÍRA, STREDNÉ SLOVENSKO

Ruženec je vynikajúca škola modlitby
Janka Bieščad Vindišová 14.10.2023

Kliknutie prináša okamžitú odpoveď

Majú moderné technológie vplyv na učenie detí? Od akého veku im môžeme dovoliť ich používanie?

MIRKA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Kliknutie prináša okamžitú odpoveď
Marián Bublinec 07.10.2023

Niektorí trpia kázaním, iní počúvaním

Ako dlho by mali trvať kázne? Nemalo by sa zohľadniť napríklad to, že ľudia chodievajú na sväté omše aj cez deň, možno počas svojej obednej prestávky v práci? ZUZANA, ZÁPADNÉ SLOVENSKO

Niektorí trpia kázaním, iní počúvaním
Andrej Krivda 30.09.2023

Boh je prameň všetkého požehnania

Už dlhšie sa zamýšľam nad otázkou: Prečo sa v liturgických textoch zmenilo „zvelebený Boh naveky“ na „požehnaný Boh naveky“? Kým je požehnaný? Sám sebou?
MARTIN, STREDNÉ SLOVENSKO

Boh je prameň všetkého požehnania