Spýtali ste sa

Ján Duda 30.09.2021

Manželské prekážky zneplatňujú manželstvo

Podľa kánonického práva si manželstvo vyžaduje, aby pri jeho uzatváraní boli splnené určité predpoklady a neexistovala prekážka, ktorá by ho zneplatňovala.

Manželské prekážky zneplatňujú manželstvo
Vlastimil Dufka, SJ 16.09.2021

Hudbou sa tiež modlíme a spájame v jedno

Liturgická hudba i spev dôležitým spôsobom sprevádzajú slávenie bohoslužby. Prostredníctvom nich sa vyjadruje aktívna účasť na svätej omši, spolupatričnosť a jednota so spoločenstvom prítomných veriacich.
Hudbou sa tiež modlíme a spájame v jedno
Zdeno Pupík 16.09.2021

Veriaci sa stretli na hranici troch štátov

V sobotu 21. augusta sa stretli už po dvanástykrát na hranici troch krajín Slováci, Poliaci a Česi na svätej omši. Liturgii predsedal ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David, na začiatku sa prítomným prihovoril bielsko-živiecky biskup Roman Pindel a homíliu predniesol žilinský biskup Tomáš Galis.
Veriaci sa stretli na hranici troch štátov
Daniel Dian 09.09.2021

Oslovenie Svätý Otec symbolizuje úctu k úradu

Výraz pápež, zastarane papa, je oslovenie náležiace najmä osobe rímskeho biskupa. Prečo najmä? Titul pápežov totiž majú aj hlavy niektorých východných cirkví, napríklad Alexandrijskej cirkvi, kde tento titul vznikol približne v 3. storočí.
Oslovenie Svätý Otec symbolizuje úctu k úradu
Roman Titze 02.09.2021

Je vznešené modliť sa za zomrelých

Je veľmi vznešené modliť sa za zosnulých. Sú to duše našich blízkych, detí nebeského Otca, ktoré sú odkázané na pomoc druhých, teda nás a príhovor svätej Cirkvi. Len milosrdný Pán Boh rozhodne, kto bude vo večnosti hľadieť na jeho tvár, hoci sa nám mohlo zdať, že ten-ktorý človek o Božie veci počas svojho pozemského života nestál.
Je vznešené modliť sa za zomrelých