Spýtali ste sa

Ľuboš Tvrdý 03.12.2020

Ľudský duch je upriamený na hľadanie Boha

Konverzia – obrátenie – znamená opustiť cestu omylu a hriechu a rozhodnúť sa pre Boha. Každý deň máme urobiť krok od sebectva k láske, od ľahostajnosti k aktivite, od uspokojenia sa s priemernosťou k túžbe po svätosti.
Ľudský duch je upriamený na hľadanie Boha
Vojtech Nepšinský 26.11.2020

Krížik je znakom eucharistického požehnania

Ak sa na svätých omšiach zúčastňujú deti spolu s rodičmi a ostatnými členmi rodiny, veľmi sa tým napomáha kresťanský duch rodín. Pri týchto svätých omšiach sa treba vyvarovať toho, že by sa deti cítili zanedbané, pretože nie sú ešte schopné zúčastňovať sa plne na slávnosti (porov. Slávenie svätej omše za účasti detí).
Krížik je znakom eucharistického požehnania
Filip Pavol Ďubek 19.11.2020

Modlitba posvätného ruženca vitalizuje duchovný život

Otázka: Prečo sa modliť ruženec? v sebe ukrýva dve podotázky. Prvú: Prečo sa vôbec modliť? A druhú: Aké špecifikum v sebe ukrýva modlitba posvätného ruženca v porovnaní s inými modlitbami?
Modlitba posvätného ruženca vitalizuje duchovný život
Fidel Marko Pagáč 12.11.2020

Najdôležitejšia je spása nesmrteľnej duše

Pán Ježiš nám svojím životom poukázal na evanjeliové rady  čistoty, chudoby a poslušnosti. Odpradávna Pánom povolaní veriaci skladali sľuby podľa evanjeliových rád.
Najdôležitejšia je spása nesmrteľnej duše
Ľuboš Tvrdý 05.11.2020

Pravdovravnosťou velebme Boha, ktorý je Pravda sama

Skôr ako sa zamyslíme nad nutnosťou prísahy, je vhodné uvažovať nad našou pravdovravnosťou, ktorou velebíme Boha - Pravdu samotnú.
Pravdovravnosťou velebme Boha, ktorý je Pravda sama