Spýtali ste sa

Vladimír Thurzo 22.07.2021

Prijímať Eucharistiu je znak jednoty

Pristupovať k Oltárnej sviatosti je nanajvýš dôverná realita zjednotenia sa s Kristom. Je len ťažko predstaviteľné, žeby veriaci na jednej strane vyjadroval jasný postoj viery a na druhej strane by vystupoval proti učeniu Cirkvi.
Prijímať Eucharistiu je znak jednoty
Michal Vivoda 15.07.2021

Odpustiť nie je prejav slabosti

Sila kresťana je v odpustení. Pre nás samých je to liečivý moment, ktorý by nemal chýbať v našom živote, hoci na prvý pohľad by sa nám to mohlo zdať, že to nie je možné.
Odpustiť nie je prejav slabosti
Štefan Fábry 08.07.2021

Pre tých, ktorí prežívajú výnimočnú životnú situáciu

Otázka spôsobu prijímania Eucharistie je zdanlivo jednoduchá, no pritom zložitá. Dotýka sa jej totiž nielen Pánov príkaz a jeho naplnenie, ale aj úcta k Eucharistii, jej zodpovedajúca praktická stránka rozdávania svätého prijímania a napokon historické pozadie celej veci.
Pre tých, ktorí prežívajú výnimočnú životnú situáciu
Vladimír Thurzo 01.07.2021

Siahnuť si na život je v závažnom rozpore s pravou láskou

Samovražda ako fakt vždy existovala. V našej dobe sa tento fenomén nielen rozšíril, ale neraz naberá nové formy a významy. Postoj Cirkvi k tejto téme je však jednoznačný.
Siahnuť si na život je v závažnom rozpore s pravou láskou
Daniel Dian 24.06.2021

Vystúpením z Cirkvi sa krst nezmaže

Formálne i reálne odpadnúť od Cirkvi a poprieť tým svoju vieru neznamená, že človek zmaže pečať, ktorou ho označil Duch Svätý pri sviatosti krstu.
Vystúpením z Cirkvi sa krst nezmaže