Spýtali ste sa

Ľubomír Grega 10.06.2021

Kto sme my, aby sme súdili

Nedajme sa pomýliť: táto doba nepatrí celkom pandémii a zlu, o ktorých sme denne informovaní v médiách, ale je to doba Ježišova, prostredníctvom ktorej sa majú prejaviť veľké Božie skutky.
Kto sme my, aby sme súdili
Marián Bér 03.06.2021

Boh je milujúci rodič

Starostliví rodičia si želajú, aby ich dieťa bolo šťastné, aby sa mu v živote darilo, i napriek tomu, že má svoje slabosti, chyby a hriechy. Podobne a ešte oveľa viac sa Boh skláňa nad nami a našimi nedokonalosťami, lebo on je najlepší rodič.
Boh je milujúci rodič
Ľubomír Hlad 27.05.2021

Viera sa nevypočítava, je úprimnou radosťou

Pri poslednom súde človek bude vidieť vo svetle Božej pravdy všetko dobré ovocie svojho života aj dôsledky nesprávnych rozhodnutí. Aj preto by chápanie viery malo byť komplexné.
Viera sa nevypočítava, je úprimnou radosťou
Juraj Vittek 20.05.2021

Vlažnosť priam diskredituje kresťanstvo

O vlažnosti kresťana hovorí samotné Božie slovo. V knihe Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) čítame: „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“ (Zjv 3, 15 – 16).
Vlažnosť priam diskredituje kresťanstvo
Ľuboš Tvrdý 13.05.2021

Uvidieť skutočnú krásu manželstva

Manželstvo je povolanie a nie práca, ktorú meníme podľa svojich nálad. Je darom a nie vrtochom. Jeho dôkladným skúmaním sa predovšetkým hľadá pravda, či manželstvo vôbec vzniklo.
Uvidieť skutočnú krásu manželstva