Spýtali ste sa

Michal Vivoda 13.01.2022

Aby všetci boli jedno, aby svet uveril

Veríme, že jednota, ktorú Ježiš daroval Cirkvi, sa bude zveľaďovať až do skončenia vekov. So zainteresovaním všetkých, v poslušnej spolupráci s Božou milosťou.

Aby všetci boli jedno, aby svet uveril
Igor Kráľ 16.12.2021

Sila príhovornej modlitby

Choroba a utrpenie neboli súčasťou pôvodného Božieho stvoriteľského zámeru. Preto je prirodzené, že túžime po zdraví a Boha prosíme či už o prinavrátenie zdravia, alebo milosť vyrovnať sa s krížom v našom živote.
Sila príhovornej modlitby
Daniel Dian 09.12.2021

Je alebo nie je Advent čas na pôst

Advent je vo svojej podstate čas, v ktorom sa veriaci majú viac venovať príprave na druhý príchod Ježiša Krista na konci sveta. Takto sa napĺňa jeho zmysel aj vo význame slova adventus – očakávanie.

Je alebo nie je Advent čas na pôst
Ľuboš Tvrdý 02.12.2021

Telesná intimita je súčasťou manželstva

Podstata manželskej intimity nie je len čosi čisto biologické, ale dotýka sa jadra ľudskej osobnosti. Manželstvo, pri ktorom bol daný platný súhlas, ale nedošlo k započatiu intímneho života manželov ľudsky dôstojným spôsobom, vhodným na počatie dieťaťa, sa označuje ako nedokonané.
Telesná intimita je súčasťou manželstva
Blažej Štrba 25.11.2021

Mesiáš bol človek Ježiš

Pri čítaní Svätého písma môžeme naraziť na zvláštnosti, ktorým porozumieme až po zohľadnení viacerých skutočností. Ťažšie porozumiteľné texty treba vždy vykladať v kontexte viacerých hľadísk.

Mesiáš bol človek Ježiš