Spýtali ste sa

Štefan Novotný 06.05.2021

Nevyhnutná je osobná zrelosť a vyrovnanosť

U kandidátov kňazstva je podmienkou prijatia na denné štúdium aj prijatie do kňazského seminára. Už predtým, ako do neho nastúpia, skúmajú sa predpoklady na vykonávanie tejto služby, ku ktorým patrí aj zdravotný stav.
Nevyhnutná je osobná zrelosť a vyrovnanosť
Lucián Mária Bogucki, OFMConv 29.04.2021

Rozhrešenie je najväčší dar

Sviatosť zmierenia nemá byť strašiakom. Je to predovšetkým stretnutie s milosrdným Otcom, ktorý nad nikým neláme palicu, ale teší sa zo svojho dieťaťa.
Rozhrešenie je najväčší dar
Michal Vivoda 22.04.2021

Správne citlivé svedomie svedčí o pravde v nás

Dôstojnosť každej ľudskej osoby sa prejavuje v slobodnom konaní podľa vlastného svedomia, ktoré je naším vnútorným hlasom. Senzitivita svedomia je otázka, ktorá zamestnáva mnohých.
Správne citlivé svedomie svedčí o pravde v nás
Štefan Fábry 15.04.2021

Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe

Liturgické gestá a postoje sú výrazové prostriedky, ktoré pri liturgii konáme svojím telom a ktorými zdôrazňujeme to, čo sa deje v našom vnútri. Napríklad státie je znakom úcty, slobody a pripravenosti; sedenie naznačuje počúvanie; kľačanie pokoru a poklonu; zopäté ruky sú symbolom prosby, sústredenia a podobne.
Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe
Marek Vaňuš 01.04.2021

Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu

Podľa kánonických evanjelií pri postavách Nikodéma a Jozefa z Arimatey ide o mužov z radov Židov, ktorí po Ježišovej smrti na kríži zabezpečili dôstojné pochovanie jeho tela.
Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu