Spýtali ste sa

Štefan Vícen 24.02.2022

Ježiš pozýva na vytrvalé nasledovanie

Predsavzatia a sebazápory k Pôstnemu obdobiu patria. Koniec-koncov, mali by byť súčasťou kresťanského života, veď v podstate ide o požiadavku nasledovania Krista: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).
Ježiš pozýva na vytrvalé nasledovanie
Roman Titze 17.02.2022

Najúčinnejšia pomoc pre duše v očistci

Obeta svätej omše je nevyčerpateľný prameň pomoci pre duše v očistci. Prirodzene, v miere, ktorú pozná len Boh.
Najúčinnejšia pomoc pre duše v očistci
Ľubomír Hlad 10.02.2022

Boh nás miluje všetkých rovnako

Predložená otázka sa týka toho, čo teológia nazýva Božími vlastnosťami či atribútmi Božieho bytia. Božia láska sa vo vzťahu ku každému človeku prejavuje identicky. 

Boh nás miluje všetkých rovnako
Peter Štálnik 03.02.2022

Modlíme sa v rodine, modlíme sa v Cirkvi

Pri spoločnej modlitbe rodičia nielen odovzdávajú deťom vieru, ale zároveň sa spájajú s celou Cirkvou pokračovaním modlitby v liturgii.

Modlíme sa v rodine, modlíme sa v Cirkvi
Vladimír Kiš 27.01.2022

Svieca ako znak Krista

Požehnané hromničné sviece sú krásnym symbolom, ktorý si ľudia odnášajú do svojich príbytkov.

Svieca ako znak Krista