Spýtali ste sa

Jozef Jančovič 17.11.2021

Výchova vo svetle Ježišovej dobroty a nárokov

Čitateľ Svätého písma by sa mal vždy nielen hlbšie zamyslieť nad jeho citátmi, ale navyše usilovať sa porozumieť súvislostiam doby i miest výpovedí.

Výchova vo svetle Ježišovej dobroty a nárokov
Anton Adam 11.11.2021

Žiť v harmónii s Božou vôľou

Formulovaná otázka zasahuje do širokej teologickej, psychologickej aj antropologickej problematiky. Vedomie, že sme stvorení Bohom na jeho obraz a obdarení rozumom i slobodnou vôľou, je nápomocné v usporiadaní vzťahu medzi vôľou človeka a samotnou Božou vôľou.
Žiť v harmónii s Božou vôľou
Ján Viglaš 04.11.2021

Skutkami preklínania a zlorečenia ideme proti samému Bohu

Preklínanie, prekliatie či kliatba je také konanie, ktorým sa človek obracia na nadprirodzené sily so žiadosťou, aby niekomu vznikla škoda, postihlo ho nešťastie alebo sa mu prihodilo niečo zlé. To však nie je v súlade s Božími pravidlami. 

Skutkami preklínania a zlorečenia ideme proti samému Bohu
Alan Ján Dely, OP 28.10.2021

Modlitbou posvätného ruženca sa buduje jednota

Modlitba je základným pilierom nášho vzťahu s Bohom. A preto každá otázka, ktorá smeruje k jej prehĺbeniu, je veľmi dobrá. Modlitba posvätného ruženca už niekoľko storočí patrí medzi perly, ktoré Cirkev uchováva, chráni a ponúka veriacim.

Modlitbou posvätného ruženca sa buduje jednota
Mária Dravecká 21.10.2021

Pomáhajú posväcovať svet

Podstata a význam sekulárnych inštitútov pre Cirkev vyplývajú zo špecificky zasväteného života, v ktorom sa vo svete žijúci veriaci usilujú o dokonalosť lásky, a tak sa snažia prispieť k posväteniu sveta.

Pomáhajú posväcovať svet