Spýtali ste sa

Lucián Mária Bogucki, OFMConv 29.04.2021

Rozhrešenie je najväčší dar

Sviatosť zmierenia nemá byť strašiakom. Je to predovšetkým stretnutie s milosrdným Otcom, ktorý nad nikým neláme palicu, ale teší sa zo svojho dieťaťa.
Rozhrešenie je najväčší dar
Michal Vivoda 22.04.2021

Správne citlivé svedomie svedčí o pravde v nás

Dôstojnosť každej ľudskej osoby sa prejavuje v slobodnom konaní podľa vlastného svedomia, ktoré je naším vnútorným hlasom. Senzitivita svedomia je otázka, ktorá zamestnáva mnohých.
Správne citlivé svedomie svedčí o pravde v nás
Štefan Fábry 15.04.2021

Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe

Liturgické gestá a postoje sú výrazové prostriedky, ktoré pri liturgii konáme svojím telom a ktorými zdôrazňujeme to, čo sa deje v našom vnútri. Napríklad státie je znakom úcty, slobody a pripravenosti; sedenie naznačuje počúvanie; kľačanie pokoru a poklonu; zopäté ruky sú symbolom prosby, sústredenia a podobne.
Rozlišujme gestá pri liturgii a súkromnej modlitbe
Marek Vaňuš 01.04.2021

Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu

Podľa kánonických evanjelií pri postavách Nikodéma a Jozefa z Arimatey ide o mužov z radov Židov, ktorí po Ježišovej smrti na kríži zabezpečili dôstojné pochovanie jeho tela.
Spravodliví mužovia preukázali Ježišovi úctu
Ján Otruba, OFMCap 25.03.2021

Modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu

Predkladaná otázka prezrádza, že čitateľka rozmýšľa o otázkach viery a duchovného života a nekoná svoju modlitbu len ako zvykový úkon. Pre veriaceho je skutočne dôležité zaoberať sa významom modlitby.
Modlitbou prejavujeme najmä lásku k Bohu