Spýtali ste sa

Ivan Šulík 23.07.2020

Obozretnosť je na mieste

Poznáme prípady aj z minulosti, že podvodníci poslali ľuďom žiadosti o finančné príspevky v mene nejakej charitatívnej organizácie a vyzbierané peniaze zneužili v svoj vlastný prospech.   
Obozretnosť je na mieste
Daniel Dian 16.07.2020

Dôležitá je úprimná súčinnosť

Pri sviatosti zmierenia sú dvaja aktéri – spovedajúci sa a spovedník, konajúci in persona Christi, teda v mene Krista, rovnako ako vo svätej omši.   
Dôležitá je úprimná súčinnosť
Pavol Zahatlan 09.07.2020

Púťou prehĺbiť svoj vzťah s Bohom

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, sa neuskutočnila. Ani iné púte viac-menej asi nebudú, respektíve budú v obmedzenom režime.  

Púťou prehĺbiť svoj vzťah s Bohom
Štefan Herényi 02.07.2020

Uviesť deti k eucharistickému stolu je zodpovednosť

Práve keď doznieva Kristovo veľkonočné tajomstvo, býva čas veľkého stretnutia. Neviem, ako sa to kde komu darí práve v tomto období mimoriadnych opatrení, ale v každom prípade udalosť prvého svätého prijímania je pre farnosť vždy čímsi, čo exceluje nad ostatnými slávnosťami.  
Uviesť deti k eucharistickému stolu je zodpovednosť
Monika Golianová FMA 25.06.2020

Ján Krstiteľ – hlas, ktorý bol viac ako prorok

Na základe slov proroka Malachiáša Židia boli presvedčení, že pred Mesiášom príde Eliáš (porov. Mal 3, 23). Deň príchodu Mesiáša bol očakávaný ako deň súdu, keď tí, čo páchajú neprávosť, budú zničení. 
Ján Krstiteľ – hlas, ktorý bol viac ako prorok