Spýtali ste sa

Vladimír Thurzo 18.03.2021

Prirodzený zákon máme v srdci

Z pohľadu cirkevného učenia je hriech jasná záležitosť, keď slobodne prestupujeme Božie a cirkevné prikázania. Podobne je to pri ľudských zákonoch, za ktorých porušenie nesieme zodpovednosť.
Prirodzený zákon máme v srdci
Jozef Jančovič 11.03.2021

Tajomné odmietnutie Ježiša

Pri čítaní evanjelií čitateľov niekedy zarazia isté slová, ktoré akoby protirečili samotnému Bohu. Pohľad biblistu nám odkrýva dôležité súvislosti.
Tajomné odmietnutie Ježiša
Jozef Daško 04.03.2021

Nemožnosť pristupovať k sviatostiam je bolestivá

Opakovaným problémom viacerých veriacich je indispozícia pristupovať k sviatostiam v dôsledku iregulárnych manželských situácií. Existujú prísne vymedzené pravidlá, pri ktorých naplnení je to eventuálne možné. Závisí od túžby a vôle veriacej osoby.
Nemožnosť pristupovať k sviatostiam je bolestivá
Miroslav Hafera 25.02.2021

Nech rodina je spoločenstvom modlitby

V súčasnosti čoraz viac na nás veriacich dolieha nemožnosť fyzicky sa zúčastniť na svätej omši. Zároveň máme prirodzenú potrebu neustále rozvíjať duchovný život s naším Pánom. Rodina je domácou cirkvou, v ktorej sa máme o to neustále usilovať.
Nech rodina je spoločenstvom modlitby
Daniel Dian 18.02.2021

Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá

Výzdoba chrámov kvetmi sa riadi vlastnými liturgickými predpismi. Pre veriacich má však okrem iného tiež viesť k zamysleniu nad pravdivosťou vlastného prežívania viery.
Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá