Rozhovor

Andrea Predajňová 15.11.2022

Treba obnoviť zápal pre kresťanské hodnoty

Od pádu totality uplynulo viac ako tridsať rokov. Prvotnú eufóriu vystriedali výzvy, ktoré so sebou priniesla sloboda. Dokázali sme ich zvládnuť? Svoj pohľad na súčasnú spoločnosť nám poskytol v rozhovore nitriansky diecézny biskup VILIAM JUDÁK.
Treba obnoviť zápal pre kresťanské hodnoty
Anna Stankayová 12.11.2022

Dôležité je všímať si ľudí naokolo

Výrazné miesto v službe chudobným zohrávajú kresťanské dobrovoľnícke organizácie. S členom Komunity Sant'Egidio Petrom Rusyniakom sme sa pred 6. svetovým dňom chudobných porozprávali o tom, ako môžeme podať pomocnú ruku my. Ale aj o tom, ako a či sa dá chudoba odstrániť.   
Dôležité je všímať si ľudí naokolo
Zuzana Artimová 10.11.2022

Všetci túžime milovať a byť milovaní

Páter PETER KUČÁK (50) vstúpil do Kongregácie misionárov lásky ako prvý slovenský kňaz v roku 1994. Odvtedy slúži ľuďom v núdzi, chudobným, chorým i väzňom. Katolícke noviny sa s ním porozprávali o odkaze svätej Matky Terezy – slúžiť a konať dobro.
Všetci túžime milovať a byť milovaní
Ľudovít Malík Ján Lauko 08.11.2022

Sme na začiatku niečoho nového

Slovensko pri príležitosti konferencie o synodalite navštívil taliansky teológ PIERO CODA. Generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie poskytol rozhovor Katolíckym novinám, v ktorom približuje svoje dojmy z aktuálnej synody.
Sme na začiatku niečoho nového
Zuzana Artimová 02.11.2022

Pri smrti zakúsime dotyk večnosti

V týchto dňoch sa v spomienkach, modlitbách i pri svätých omšiach intenzívne spájame s našimi zosnulými. O tom, aké miesto má v živote kresťana myšlienka na smrť, nám porozprával páter MICHAL ZAMKOVSKÝ, CSsR.
Pri smrti zakúsime dotyk večnosti