Aj ženatý mních sa môže stať svätým

Politik, básnik, mních, biskup, ale i manžel a svätec v jednej osobe. Taký bol svätý Paulín z Noly, na ktorého spomíname 22. júna. 
Anna Stankayová 22.06.2021
Aj ženatý mních sa môže stať svätým

Meropius Pontius Anicius Paulinus, ako sa vlastným menom tento vzácny človek volal, sa narodil v polovici 4. storočia. Jeho rodiskom bola Akvitánia, teda dnešné západné Francúzsko, okolie mesta Bordeaux.

Jeho rodičia boli rímski pohania a Paulínovo smerovanie sa spočiatku odvíjalo od otcovho postavenia. Ten bol totiž vysokým úradníkom, vďaka čomu získal Paulín dobré vzdelanie a vydal sa na politickú kariéru. Jeho učiteľom bol rímsky dramatik a básnik Decimus Magnus Ausonius, jeden z popredných vzdelancov 4. storočia. 

Od pohana po kresťana

Za svoj vyše 75-ročný život stihol Paulín z Noly naozaj veľa. Priatelil sa so svätým Augustínom, Hieronymom či Ambrózom. Z ich priateľstva sa zachovalo asi 50 listov.

Okrem politickej kariéry bol manželom, mníchom i biskupom. Spočiatku sa venoval súdnictvu a už ako približne dvadsaťpäťročný mladík sa stal senátorom a konzulom.

Neskôr opustil vlasť a od roku 381 mu cisár Gracián zveril správu talianskej Kampánie, ktorej sa stal guvernérom. Netrvalo však dlho a cisára zavraždili. 
Paulín tak opustil Kampániu a odišiel do Milána, kde sa stretol so sv. Ambrózom. Navštevoval jeho školu a zrejme práve tam sa začala cesta jeho obrátenia.

Dojem na neho urobilo uctievanie mučeníka Félixa z Noly, ktorý sa stal Paulínovým patrónom. Neďaleko miestnej svätyne vybudoval cestu pre pútnikov a postavil hospic pre chudobných, o niekoľko rokov potom aj baziliku zasvätenú tomuto svätcovi. Každý rok v rozmedzí rokov 395 až 407 na jeho sviatok napísal oslavnú báseň na svätcovu počesť. 

Po roku štúdia v Taliansku sa vrátil do rodnej Akvitánie. Tam spoznal kresťanskú šľachtičnú z Barcelony Teráziu, ktorá sa stala v roku 385 jeho manželkou. O pár rokov neskôr prijal Paulín krst.

Ich manželstvo bolo dlhší čas bezdetné, až sa im napokon v roku 392 narodil syn. Dlho sa však z neho netešili. O týždeň im vytúžené dieťa zomrelo, čo ovplyvnilo aj ďalší život manželov. 

Z manžela biskup

Paulín pocítil silné volanie stať sa Kristovým služobníkom. S manželkou sa dohodli, že sa stiahnu zo sveta a budú žiť v úzadí.

Zbavili sa majetku, ktorý rozdali chudobným, a spoločne odišli na panstvo manželky Terázie do Španielska. Žili tam v zdržanlivosti ako brat a sestra. V roku 394 sa stal Paulín kňazom. Vysvätil ho barcelonský biskup na Štedrý deň. 

Neskôr sa spolu s Teráziou presťahovali do talianskej Noly, kde na ich podnet vzniklo duchovné spoločenstvo. Inšpirovali mnohých, ktorí sa k nim pripájali, spoločne sa modlili a žili v chudobe. Venoval sa pútnikom a pocestným.

Miestni si ho čoskoro obľúbili a po smrti biskupa si ho okolo roku 409 zvolili za jeho nástupcu. V tom čase približne zomrela aj jeho manželka. Biskupom bol nasledujúcich 20 rokov.

Zomrel v Nole 22. júna 431.