Aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine

Výchova detí je úlohou rodičov, no pomoc starých rodičov a ich účasť na každodenných povinnostiach detí je vždy veľmi vítaná.
 
Peter Paľonder 06.12.2019
Aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine

Žiadna opatrovateľka sa nepostará o vnúčatá lepšie ako ich babka s dedkom. Ilustračná snímka: © INGIMAGE

Mladé rodiny, ktoré sa odsťahovali za prácou ďaleko od starých rodičov, si často uvedomujú, že by sa im žilo ľahšie, keby mal kto zaskočiť po deti do školy, odviesť deti k lekárovi, jednoducho byť poruke.

Hoci sú starí rodičia ešte pracovne aktívni, aj tak je ich pomoc rodinám nenahraditeľná. Žiadna opatrovateľka sa nepostará o dieťa lepšie ako jeho babka a žiaden krúžok nevynahradí deťom bicyklovanie sa s dedkom. 

Hoci niektorí rodičia z časových dôvodov prenechávajú svoje povinnosti škole, jej úlohou nie je vychovávať. Ani zákon, ani škola, ani žiadne inštitúcie nedohovoria deťom tak, ako rodič podporený starými rodičmi.

Výchova, v ktorej sú aktívni aj starí rodičia, je ľahšia, účinnejšia, jednoduchšia a samozrejmá.

A to, že sú starí rodičia na naše deti menej prísni, ako by sme si možno niekedy predstavovali, je predsa pre deti odmenou. Doba je však taká rýchla, že občas si uvedomíme až neskôr, že na okolnosti, problémy a pravidlá výchovy sa dá pozrieť aj z iného pohľadu.
 
Triezvy pohľad na problémy 
Pracujúci človek, ktorý chce stíhať tempo doby, musí svoju pozornosť denne venovať mnohým veciam, ktoré ho často oberajú o spoločný rodinný život.

Problémy v práci, finančné záležitosti, plány na nasledujúci deň, nákupy, domáce práce a mnoho iného odkláňajú náš záujem od rozhovoru s deťmi a od času na hru v detskej izbe.

Mladí rodičia preto často už vysilení každodennosťou siahajú radšej po jednoduchších riešeniach.

A potom sa spoločnosť čuduje, že v rodinách sa prestalo komunikovať, že deti žijú aktívnejšie virtuálne ako reálne, že sa pravidelne vynárajú komplikované problémy, ktorých následkom sa mnohé rodiny rozpadnú. 

Je pravda, že mnoho problémov si nezaslúži našu pozornosť do tej miery, akú im venujeme.

Rodinný rozhovor alebo upokojujúci telefonát so starými rodičmi s prosbou o radu a vypočutie by mali byť prioritou nad psychologickými sedeniami, nad analýzou a radami od kamarátov pri pivku či cigarete.

Starí rodičia často disponujú toľkými skúsenosťami, že kvalitou rozhovoru a odžitými radami možno predbehnú aj odborníkov.

„Zdravý rozum“ pokojnej babky na dedine na problémy vo vzťahoch, jej pohľad na pálčivé problémy puberty našich detí či na intrigy z práce je účinnejší ako populárne „riešenia na mieru“ z televíznych reklám.

A v oblasti skromnosti sa tiež máme od starých rodičov iste čo učiť.

Pokoj, stíšenie sa a pokora sa v aktívnom svete nenosia. Idúc po obchodnom centre možno mať pocit, ako keby sme tieto čnosti považovali za osobné či celospoločenské zlyhania alebo nedostatky. 

Modlitba za rodinu
Súčasné rodiny stoja až príliš často pred kľúčovými rozhodnutiami, kde nevedia pomôcť ani skúsenosti starkých. Správne rozhodnutia a pomoc v krízach treba vymodliť.

Toto je veľmi dôležitá úloha starých rodičov, ktorí už nepracujú. V čakárni u lekára, na zastávke autobusu, na lavičke pred domom alebo v záhradke, na lôžku v nemocnici či na invalidnom vozíku, všade môžu starí rodičia pomáhať ružencom a tichou modlitbou.

Mladé rodiny veľmi potrebujú vzor úprimnej a častej modlitby.

Deti potrebujú vidieť starších na kolenách pred krížom či s ružencom v ruke. Čo nám na samozrejmej dennej modlitbe nestihol ukradnúť socializmus, o to sa snaží liberalizmus a konzumizmus. Pokoj modlitby je však natoľko nákazlivý, že nikdy nevymizne.

Modlitbou posvätného ruženca boli podľa mariánskych zjavení zachránené mnohé národy.

O čo skôr sa dá ružencami rodičov a starých rodičov zachrániť mladá rodina; manželská vernosť, detská poslušnosť a nevinnosť; o čo jednoduchšie je možné vychovávať aj mládež, keď ruženec držia v ruke po vzore rodičov aj deti.

Milí starí rodičia, mnohí si pamätáte ešte hrôzy druhej svetovej vojny a následné prenasledovania, vypočúvania, stratu zamestnania a mnoho iného pre vašu vieru.

Pripomeňte svojim deťom, ktoré sa tiež už starajú o svoje rodiny, silu denne odriekaného ruženca aj „napriek dobe“.

A hoci už aktívne nevládzete pomáhať svojim deťom, určite im ešte viac pomôže vaša každodenná modlitba.