Ako situáciu Cirkvi v ČSR vnímal prezident Tomáš Garrigue Masaryk?

Katolícku cirkev chápal ako jednu z mnohých. Súkromne ju odmietal.
Róbert Letz 31.10.2018
Ako situáciu Cirkvi v ČSR vnímal prezident Tomáš Garrigue Masaryk?

 

Masaryk bol známy svojím liberálnym zameraním. Pôvodne bol rímskokatolík, potom však zmenil cirkev a dospel ku konceptu humanistického náboženstva, v ktorom Ježiš nebol Božím Synom, ale iba človekom.

Z českej histórie vyzdvihoval protikatolícke príklady počnúc husitmi a nazdával sa, že na nich treba postaviť českú národnú tradíciu. Ešte počas Rakúsko-Uhorska mal spory s mnohými katolíckymi kňazmi. Bol známy výrokom „Řím musí být Čechem souzen a odsouzen.“

Po vzniku ČSR si uvedomil, že katolíci sú najpočetnejšou cirkvou v novom štáte. Svoju rétoriku voči nim zmiernil. Usiloval sa o náboženskú toleranciu v štáte, Katolícku cirkev chápal ako jednu z mnohých. Súkromne ju odmietal.