Ako začať školu o čosi ľahšie

Farské charity očakávajú pre zvyšovanie cien väčší záujem o zbierku školských pomôcok. Zrejme ju budú využívať aj rodiny, ktoré doteraz túto formu pomoci nehľadali.
Ján Lauko 31.08.2022
Ako začať školu o čosi ľahšie

Deti potrebujú školské pomôcky, pretože sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky? Máte doma zvyšné detské vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať v rámci zbierky školských pomôcok.

Túto aktivitu už po trinástykrát zastrešuje Slovenská katolícka charita. Koordinuje ju cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby. Za celý čas fungovania zbierky Charita odovzdala približne 150-tisíc školských pomôcok. Ďalšie pribudnú tento rok. Zrejme sa zvýši aj počet prijímateľov podpory.

VYŠŠIE NÁKLADY

Pre vyššie náklady na chod domácnosti bude totiž tento rok pravdepodobne viac rodín potrebovať pomoc s výbavou pre školopovinné deti. Očakáva to aj Charita.

„Nárast životných nákladov spôsobil, že na Slovensku žije oveľa viac rodín na hranici chudoby, odkázaných na pomoc druhých. Očakávame preto, že o školské pomôcky bude tento rok väčší záujem. Navyše nás už s prosbou o pomoc kontaktujú aj odídenci z Ukrajiny, ktorých deti tu budú chodiť do škôl,“ informuje Monika Molnárová, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity.

Aká pomoc je teda žiadaná? Najväčší záujem je o školské tašky, peračníky, zošity, výkresy, farebné papiere, písacie potreby a pomôcky na výtvarnú výchovu. Veľký dopyt je aj po telocvičných úboroch, teniskách či prezuvkách. Nemusia to byť všetko nové veci, dôležité je, aby boli funkčné.

„Nech sú v  takom stave, aby napríklad tí, ktorí chcú pomôcky darovať, si vedeli predstaviť, že ich budú používať ich deti, aby sme v charitách nemali veci, ktoré budeme vyhadzovať,“ vyzýva pracovníčka Charity.

Viaceré deti sa samy rozhodli pomôcť rovesníkom a darovali im svoje pomôcky. Snímka: archív SKCH

ZBIERA SA AJ ELEKTRONIKA

Situácia v uplynulých dvoch rokoch poznačených pandémiou a dištančným vzdelávaním ukázala, že svoje miesto si v zbierke nájde i elektronika. Preto je možné darovať aj staršie, no funkčné tablety, počítače, notebooky či telefóny.

To je príležitosť najmä pre firmy a spoločnosti, ktoré každoročne vyraďujú tisícky zariadení. Skúsenosť so zbieraním elektroniky pre študentov majú napríklad vo Farskej charite v Skalici. „Miestne firmy už o nás vedia, preto nám rady pomôžu, keď obmieňajú svoju techniku,“ hovorí Barbora Vajlová z farskej charity.

„Takéto zariadenia sú pre rodiny dnes nevyhnutné, keďže školy s rodičmi komunikujú hlavne elektronicky. Mnohé si však ich nákup nemôžu dovoliť, a preto sme vďační za takúto pomoc,“ dodáva.

Podobne ako pri iných pomôckach aj pri elektronike je potrebné, aby boli zariadenia plne funkčné a mohli tak slúžiť žiakom na vzdelávanie. Určite preto nenoste do zbierky svoje staré počítače, ktoré ste už roky nepoužívali a majú zastarané hardvérové i softvérové vybavenie.

So zbieraním školských pomôcok sa začína každý rok na Deň detí 1. júna, preto v tento deň prichádzajú svoje pomôcky odovzdať aj samotné deti. Zbierka trvá do 15. septembra, pričom priebežne sa pomôcky rozdávajú núdznym.

Veci môžete nosiť na jedno z vyše sto zberných miest. Väčšinou ide o farské charity a centrá pomoci. Ak sa niekde nerozdajú všetky darované pomôcky, miestne charity ich zvyknú ponúkať do inej farnosti.

Pomoc zo zbierky využívajú aj mamy samoživiteľky. Snímka: archív SKCH

EFEKTÍVNEJŠIA DISTRIBÚCIA

Farská charita v Levoči vymyslela, ako spraviť túto pomoc adresnejšou. Vyhľadávali deti zo sociálne slabších rodín a školské pomôcky rozdávali jednotlivcom. Od minulého roka však zvolili komplexnejšiu a efektívnejšiu formu pomoci.

„Kontaktovali sme riaditeľov všetkých základných škôl a následne sme tieto pomôcky prerozdelili. Ukázalo sa, že práve triedni učitelia najlepšie poznajú svojich žiakov a vedia túto pomoc efektívne posunúť,“ hovorí Emília Kokoruďová z Farskej charity v Levoči.

Charita v tomto meste sa pravidelne aktívne zapája do zbierky školských pomôcok. Vnímajú, že by bol v dôsledku zvyšovania životných nákladov väčší záujem o školské pomôcky ako minulé roky?

„Určite áno. Ľudia k nám prichádzajú s rôznymi potrebami a jednou z nich sú aj školské pomôcky. Aspoň trocha im to pomôže znížiť rodinné náklady,“ poznamenáva Emília Kokoruďová.

Veci do zbierky môžu ľudia prinášať do 15. septembra. Eva Tiňová (vpravo) z Centra rodiny v Dúbravke však hovorí, že pomoc školákom adresujú počas celého roka. Snímka: archív Centra rodiny v Dúbravke

DETI SA TEŠILI

Janka Majherová z Farskej charity v Ružomberku zatiaľ nevie posúdiť, či bude žiadateľov o školské pomôcky viac. „Predpokladáme však, že náklady na školu budú vyššie.“

Jej slová potvrdzuje aj prieskum, ktorý robila Slovenská katolícka charita: základná výbava pre prváka môže vyjsť aj na 350 eur.

Do tejto sumy však nie sú zarátané režijné náklady napríklad na cestovanie do školy, stravu, družinu, výlety či krúžky.  Takáto suma je pre mnohé rodiny veľká záťaž, zvlášť keď majú viac školopovinných detí.

„Stretávame sa s rodinami, ktoré majú minimálny príjem alebo žijú iba zo sociálnych dávok. Často sú to osamelé matky. Pre týchto ľudí je náročné zaplatiť školské poplatky, náklady na ošatenie a nakoniec i na bývanie,“ približuje koordinátorka farskej charity.

Pomoc zo zbierky školských pomôcok budú tento rok adresovať aj ukrajinským deťom. „V Ružomberku je minimálne sto ukrajinských detí v školskom veku,“ hovorí Janka Majherová.

V roku 2021 darcovia v Ružomberku štedro darovali školské aktovky, zošity, písacie potreby. Často to boli nové alebo veľmi zachovalé veci. Janka Majherová však význam zbierky vidí aj v psychickej pohode.

„Deti boli vďačné, a keď mali pripravené pekné aktovky, peračníky, zošity, tešili sa do školy. Nemuseli prežívať stres, že budú horšie ako iné.“

Najväčší záujem je o školské tašky. Žiadané sú aj peračníky, zošity či písacie potreby. Snímka: archív SKCH

POMOC AJ S DOUČOVANÍM

Školské pomôcky zbierajú aj v Centre rodiny v bratislavskej Dúbravke. „Záujem o ne je každý rok veľký. Tento rok nie je výnimkou,“ hovorí sociálna pracovníčka Eva Tiňová.

S narastajúcimi cenami v obchodoch sú podľa jej slov rodiny veľmi vďačné, ak im pomôžu ušetriť aspoň na školských pomôckach, ktoré tvoria v septembri značnú časť domáceho rozpočtu. Centrum rodiny ponúka pre rodiny so školákmi aj ďalšie formy pomoci.

„V  rámci našej zbierky oblečenia si môžu vybrať z vecí potrebných na telesnú výchovu, ale pýtajú sa aj na pomoc pri doučovaní, strážení detí, sprevádzaní na krúžky či potravinovú pomoc,“ približuje Eva Tiňová.

„Snažíme sa všetkým pomôcť cez naše aktivity alebo ich odporučíme do iných pomáhajúcich inštitúcií.“ Väčšinou ich o pomoc žiadajú rodiny, kde je viac školopovinných detí. Tiež sú to rodiny, ktoré majú iba jeden príjem, nepostačujúci na pokrytie všetkých výdavkov spojených so školou.

Pomoc poskytujú aj matkám samoživiteľkám, ktoré bývajú v ubytovniach alebo v krízových zariadeniach. „A od marca tohto roku sme zaznamenali veľký záujem o školské pomôcky aj zo strany matiek so školopovinnými deťmi, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine,“ dodáva Eva Tiňová.