ANKETA: Zneužívajú podľa vás niektorí politici či aktivisti pojem tradičné hodnoty na získanie priazne?

Katolícke noviny 02.07.2024
ANKETA: Zneužívajú podľa vás niektorí politici či aktivisti pojem tradičné hodnoty na získanie priazne?

HERMANA MATLÁKOVÁ, sestra Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok


Snímka: archív KN

Žiaľ, nielen pojem tradičné hodnoty, ale aj pojem kresťanstvo je veľmi používaný politikmi. Kým v prvom prípade ide o zle používaný pojem, ktorý vie ľudí pomýliť, v druhom prípade ide o pojem, ktorý má byť zrkadlo života a nie prázdny volebný slogan. Dôležité je pre kresťanov poznať význam slov a nebáť sa pomenovať skutočnosť pravým menom.

MARTIN KELLENBERGER, akademický maliar


Snímka: archív KN

Tradičné hodnoty sú zneužívané, pretože sú to stále hodnoty, ktoré pre ľudí znamenajú istotu a rozumejú im. Zbavujú ich strachu z rýchlo sa meniaceho sveta. Nachádzajú v nich pevné orientačné body. Po získaní priazne sa na mnohé z nich zabúda, sú negované a nepochopené. A pritom sú to stále základné hodnoty moderného človeka.

JANKA BIEŠČAD, psychologička


Snímka: archív Janky Bieščad

Áno – a často. Výraz tradičné hodnoty má silný emočný podtón. Ak sa ich presadzovanie spojí s poukazovaním na hrozbu spoločenskej katastrofy, strach neraz vedie k nebezpečnému potlačeniu racionality. Svätá Terézia z Avily pri voľbe duchovného vodcu preferovala zdravý rozum a úsudok pred zbožnosťou (keďže „človek môže získať zbožnosť, ale nemôže nahradiť to prvé“). Možno by sme sa mohli inšpirovať.

TOMÁŠ GERBOC, kňaz, člen Spoločnosti Božieho Slova


Snímka: archív Tomáša Gerboca

Áno, zneužívajú. A  žiaľ, úspešne. Skúškou správnosti toho, ako to myslia s tradičnými hodnotami, by mohla byť pre politikov, aktivistov a populistov doplňujúca otázka – čo sú to tradičné hodnoty? Až tam by sa videlo, či pod nimi myslia kresťanské hodnoty, alebo nie – a či by ich vedeli vôbec vymenovať. Tradícia vznikne i za dvadsať rokov, ale „kresťanské tradičné hodnoty“ boli dané Pánom a uchovávané v Tradícii Cirkvi. A nedá sa z nich niektoré vybrať a iné ignorovať (pošliapať).