Arcibiskupa zarazila Tisova naivita

Slovenskí biskupi sa snažili zachrániť židovské obyvateľstvo od prevozov do koncentračných táborov. Prečo ich výzvy na zastavenie deportácií Jozef Tiso neakceptoval?
Ján Lauko 16.01.2019
Arcibiskupa zarazila Tisova naivita

Arcibiskup Kmeťko s odstupom videl situáciu tak, že Tiso sa mal zrieknuť prezidentskej funkcie. / Snímka: Archív BÚ v Nitre

 

Čo-to o postoji Jozefa Tisa prezrádza výpoveď arcibiskupa Kmeťka zo 6. januára 1947 pri súdnom procese s prezidentom Tisom. Nitriansky arcibiskup pripomenul jeden z jeho rozhovorov s Jozefom Tisom v roku 1942: „Povedal som mu: ,Ako to môže vláda dovoliť, keď sa všeobecne hovorí, že Židov vyvážajú na smrť?‘ Tiso mi na moju otázku odpovedal: ,Mne stačí to, že mám uistenie z nemeckej strany, že sa s nimi dobre zachádza a že sú tam aplikovaní ako robotníci.‘ Krútil som hlavou nad tým, že verí nemeckým správam,“ vyjadril sa Karol Kmeťko na súde.

Vo výpovedi však okrem toho dodal: „Je zistené, že vydanie Židovského kódexu on ako prezident nepodpísal... Viem, že Židia aj mne povedali, že je potrebné, aby Tiso zostal naďalej prezidentom, lebo ak on tam nebude, všetci Židia do posledného zahynú.“

Róbert Letz pripomína i ďalšie vyjadrenie arcibiskupa Kmeťka zo svedeckej výpovede, v ktorom sa vyjadril, že ak by Jozef Tiso po vydaní Židovského kódexu odstúpil z prezidentského postu, nebolo by súdneho pojednávania. „Arcibiskup Kmeťko s odstupom videl situáciu tak, že Tiso sa mal zrieknuť prezidentskej funkcie. Sám však naňho v tomto smere nevyvíjal nátlak, pretože v tom čase prevládalo všeobecné presvedčenie, že po odstúpení Tisa by sa k moci úplne dostali pronacistickí radikáli na čele s predsedom vlády Vojtechom Tukom,“ ozrejmuje Róbert Letz.