Bol som hladný a dali ste mi jesť

Ježišove slová: „Bol som hladný a dali ste mi jesť“ (Mt 25, 35) si aj v dnešnej dobe pýtajú našu pozornosť. Jeho výzva: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ (Mk 12, 31) nás denne konfrontuje v rôznych životných situáciách. Ježiš sa stotožňuje s blížnym, ktorý je odkázaný na našu pomoc, záujem a spolupatričnosť.
Martina Borčíková 09.09.2020
Bol som hladný a dali ste mi jesť

Pomoc zo Slovenska je účinná: indické deti nehladujú a môžu byť v škole. Snímka: archív SKCH

Únava, preťaženosť, zrýchlené životné tempo a každodenný príval informácií nám dnes Ježišovu tvár a hlas často zastierajú. Neraz nám tak unikajú tie najpodstatnejšie skutočnosti. Napriek tomu môžeme Ježiša vidieť či stretnúť denne. V blížnom, ktorý nenápadne prechádza popri nás, žije v našom susedstve, alebo v jeho životnom príbehu, ktorý sme počuli, videli či čítali.

Vo svete hladuje vyše 690 miliónov ľudí

Nedostatok, bieda, hlad a chudoba sú, žiaľ, aj dnes realitou mnohých mužov, žien a detí. Odhaduje sa, že vo svete dnes trpí hladom viac ako 690 miliónov ľudí. Z toho veľkú časť tvoria práve ženy a deti.

Údaje taktiež ukazujú, že dve miliardy ľudí nemajú pravidelný prístup k bezpečným a výživným potravinám a k dostatočnému množstvu jedla (údaje podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, 2020). Tieto čísla nie sú iba štatistikou.

Ukrývajú príbehy konkrétnych ľudí, našich bratov a sestier, ktorí napriek všetkým vymoženostiam a prebytkom i v dnešnej dobe hladujú. Sú to naši blížni, ktorí nemajú možnosti a prostriedky ani na zabezpečenie základných potravín.

Najzraniteľnejšou skupinou sú však deti. Ak je nedostatok potravy dlhodobý alebo trvalý, deti prestávajú rásť. Tento stav sa označuje ako chronická podvýživa. Keď trpia úbytkom váhy a chradnú, telo začne čerpať živiny z vlastného tkaniva. V takýchto prípadoch ide o akútnu podvýživu. 

Vďaka Slovákom sa 5 000 príbehov chudobných detí zlepšilo

Ťažký osud, hlad a chudoba čakali aj indické dievčatko Sheral. Ako päťročnú ju našli opustenú na ulici. Miestny kňaz a rehoľné sestry z Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov jej poskytli pomoc. Sheral priviedli do Domova Jána Máriu Vianneya, kde našla nové útočisko a bezpečné zázemie. Vďaka pomoci rehoľných sestier zažila šťastné detstvo a dostala šancu na dôstojný život.

S rehoľnými sestrami z Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov v Indii spolupracuje Slovenská katolícka charita už 24 rokov cez projekt Adopcia na diaľku®. Do tohto projektu rehoľné sestry zaradili aj Sheral. Dostávala tak pomoc zo Slovenska. Vďaka adoptívnej mame, ktorá ju pravidelne podporovala, mohla Sheral vyštudovať aj vysokú školu.

Podarilo sa jej získať vzdelanie v odbore mikrobiológie na univerzite v Mangalore a zamestnala sa ako výskumná pracovníčka. Dnes je z opusteného dievčatka nájdeného na ulici úspešná vzdelaná mladá žena.

V ťažkej životnej situácii, v akej sa nachádzala Sheral, sa denne ocitá mnoho detí. Cez Adopciu na diaľku® pomáhame v siedmich krajinách aktuálne takmer 5 000 chlapcom a dievčatám. Vďaka záujmu Slovákov sa môžu vzdelávať, dostávajú kvalitnú stravu, oblečenie, školské pomôcky a v prípade potreby aj zdravotnú starostlivosť.

Vzdelanie dáva šancu na dôstojný život

Veľký počet chudobných rodín žije na indickom vidieku a ich situácia je komplikovaná. Muži často pracujú ako nádenníci bez stabilnej mzdy. Zabezpečiť pravidelnú obživu pre celú rodinu nie je jednoduché. Výška mesačného príjmu chudobných indických rodín je okolo desať eur. Z tejto sumy musí často vyžiť päťčlenná rodina.

Deti sa preto od útleho veku musia zapájať do prác na poli alebo pomáhať s akýmkoľvek typom práce, ktorá prináša rodine obživu, či už je to asfaltovanie ciest, výroba tehál alebo práca v dielni. Pre chudobu rodičia nemajú dostatok financií ani na zabezpečenie vzdelania pre svoje deti. Za štúdium sa platí, čo vedie k nedodržiavaniu školskej dochádzky.

Deti zapojené v Adopcii na diaľku® môžu do školy chodiť pravidelne. Počas vyučovania dostávajú teplý obed, ktorý je pre mnohé z nich často jediným teplým jedlom dňa. Slováci aj podporou týchto detí pomáhajú znižovať chudobu vo svete. Pomoc je adresná a darca vie, komu svojím darom pomáha.

Pravidelná podpora vzdelávania dáva deťom šancu na dôstojný život, možnosť zažiť bezstarostnejšie detstvo a nehladovať. Vďaka vzdelaniu si v dospelosti môžu nájsť primeranú prácu a prelomiť tak bludný kruh extrémnej chudoby, do ktorej sa narodili.

Dobro a láska k blížnym môžu mať rôzne podoby

Sme vďační všetkým darcom, ktorí sa do pomoci núdznym zapájajú. Vieme, že Slováci sa aj sami často uskromnia a podelia, aby zlepšili situáciu chudobných detí. Do adopcie sa zapájajú aj osoby, ktorých príspevok nie je z nadbytku, ale z túžby a ochoty podeliť sa.

Pomôcť môžeme vždy – modlitbou, obetou, záujmom či finančným darom. Prejavením lásky k blížnemu prejavujeme lásku Ježišovi, ktorý i dnes prechádza okolo. Záleží na každom z nás, či jeho slová „Bol som hladný a dali ste mi jesť“ nájdu odozvu.