Božia prozreteľnosť nás nabáda k súdržnosti

Keď človek premýšľa o svojej minulosti, neraz si uvedomí, že jeho zámery a plány sa často obrátili naruby. Do našich životov zasiahli rôzne udalosti, s ktorými sme vôbec nerátali. A hoci na prvý pohľad sa nám zdali ako nie príliš vhodné a atraktívne pre náš život, budúcnosť ukázala, že „nebeský koordinátor“ nás riadi vždy správne.

 

Peter Slovák 29.11.2021
Božia prozreteľnosť nás nabáda k súdržnosti

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Pán Boh nielen stvoril svet, ale ho aj zachováva a riadi. Tak nám to hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi.

„Ide o pokračovanie stvorenia, ako vysvetľujú teológovia. No i tak je to len ľudský spôsob reči. Boh totiž nie je v čase,“ naznačuje jezuitský páter Tomáš Špidlík.

Národy s jednoduchou kultúrou sa usilujú strach z budúcnosti uzmierovať obetami svojim bôžikom.

Vo vyspelej civilizácii sa síce veda snaží objavmi zbaviť človeka strachu, avšak stále naráža na ohraničenosť ľudského poznania. A tak u ľudí strach pretrváva naďalej.
 

Strach zväzuje

Aj v súčasnosti sa ukazuje, že pretrvávajúce rozdielne pohľady a názory na pandémiu sú okrem iného aj dôsledkom strachu, čo bude ešte nasledovať.

Pápež Ján XXIII. povedal: „Aj keby okolnosti ukazovali presný opak, pevne verím, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa postará tak, ako keby okrem mňa nebolo na svete nikoho.“

Vysloviť tieto slová chce skutočnú duchovnú hĺbku a intenzívne prežívaný vzťah s Pánom.

V tomto prípade však vôbec nehrozí, žeby sme sa mohli stať fatalistami, ktorí so založenými rukami čakajú na koniec.

Boží zámer je, aby si človek vyhrnul rukávy a premýšľal, ako napraviť to, čo pokazil. Viera v Božiu prozreteľnosť nemá viesť človeka k pasivite.
 

Jednoduchá rovnica


Svätý Vincent de Paul pridal tieto slová: „Spojme svoju vôľu s Božou tak, že jeho i naša voľa nie sú nič iné ako jedno chcenie a nechcenie.“

Hľadajme teda riešenie nie cez verbálne či dokonca fyzické ataky. S jasnou hlavou sa dá oveľa skôr porozumieť akejkoľvek situácii.

Hrubosť a útoky na druhého nič neriešia, ale ešte viac eskalujú napätie a nevraživosť.

Skúsme sa vyhýbať veciam, ktoré neprinášajú telesnú ani duševnú úľavu.

„Kresťan má, pochopiteľne, vymiesť zo svojho srdca všetku nenávisť okrem nenávisti k hriechu, pretože i Boh nenávidí zlo,“ hovorí páter Špidlík.

Pre veriaceho zostáva podstatné - zostať v mieri s Bohom i s blížnym.  

Nielen poznanie vplyvu prostredia, správania sa, migrácie, stravy, dedičnosti či štatistík úmrtnosti nám môže pomôcť. To všetko má len čiastočnú výpovednú hodnotu.

Komplexne sa dá i súčasná vážna situácia pochopiť len v rozmere pochopenia Božej prozreteľnosti.

Čo nám chce Boh týmito dňami povedať? K čomu nás nábada v tejto ľudsky ťažkej a namáhavej situácii?

Určite nie k nevraživosti, ale práve k solidarite a súdržnosti. To je to, čo od nás čaká Božia prozreteľnosť.