Buďme odvážnymi remeselníkmi mieru

Medzigeneračný dialóg, vzdelávanie a práca sú podľa pápeža Františka tri nástroje budovania pokoja. Predstavil ich 1. januára v posolstve k 55. svetovému dňu pokoja.
VN SK 04.01.2022
Buďme odvážnymi remeselníkmi mieru

V deň slávenia 55. svetového dňa pokoja bolo medzi veriacimi na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vidno pútače s názvami krajín a oblastí trpiacich vojnou a násilím. Snímka: profimedia.sk

Na prvé miesto postavil dialóg medzi generáciami. „Na jednej strane mladí ľudia potrebujú existenciálne, sapienciálne a duchovné skúsenosti starších ľudí, na druhej strane starší ľudia potrebujú podporu, lásku, tvorivosť a dynamiku mladých ľudí.“

Súčasné krízy totiž ukazujú naliehavosť spojenectva generácií. Okrem neustávajúcich vojen a nepokojov zem sužuje aj pandémia, zhoršovanie prejavov klimatických zmien a  úpadku životného prostredia.

Zhoršuje sa aj dráma hladu a smädu vo svete a naďalej dominuje ekonomický model založený na individualizme namiesto solidárneho delenia sa, konštatoval pápež. Druhým nástrojom budovania pokoja je podľa pápeža vzdelanie ako faktor slobody, zodpovednosti a rozvoja.

Treba vkladať prostriedky do výchovy k ľudskej zrelosti, a nie do zbrojenia, vyzýva. Do tretice je to práca pre plnú realizáciu ľudskej dôstojnosti. „V mnohých krajinách narastá násilie a organizovaný zločin, ktoré potláčajú slobodu a dôstojnosť ľudí, kontaminujú ekonomiku a bránia rozvoju spoločného dobra.

Odpoveďou na túto situáciu môže byť len rozšírenie príležitostí na dôstojnú prácu.“ Na záver apeloval, aby sme po týchto cestách kráčali s odvahou a tvorivosťou. „A nech je čoraz viac ľudí, ktorí sa v tichosti, pokore a húževnatosti stávajú deň čo deň remeselníkmi mieru. A nech ich vždy sprevádza požehnanie Boha pokoja!“